Oprócz urzędów i banki dostrzegły użytkowników WiOO

Redakcja
2010-10-05

Użytkownicy alternatywnego oprogramowania systemowego mogą teraz stwierdzić, że także mają możliwość korzystania z bankowości internetowej w Polsce.


Opublikowaliśmy wczoraj raport z badania administracji rządowej pt. Wykorzystanie wolnego i otwartego oprogramowania w rządowej administracji publicznej, z którego wynika, że szerokie wykorzystanie wolnego oprogramowania w urzędach jest faktem.

Przyjrzyjmy się polskim bankom. Co prawda nie odpowiemy na pytanie, czy banki wykorzystują wolne oprogramowanie ale mamy możliwość przyjrzenia się, czy użytkownicy np. Linuksa z bankowości elektronicznej mogą korzystać. Okazuje się, że mogą. Wywnioskować ten fakt można analizując opublikowane wyniki badania Bankowość internetowa dla klientów indywidualnych w Polsce – funkcjonalność systemów transakcyjnych i zgodność ze standardami technologicznymi. Raport z badania przygotowało Koło Naukowe Forum e‑Biznesu przy  Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Okazuje się, że korzystając z oferty dowolnego banku oferującego dostęp do konta przez Internet, klienci zachowują swobodę wyboru systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.

Metodologia badania zakładała objęcie swymi działaniami 30 banków. Wszystkie oferują na polskim rynku detalicznym usługę bankowości internetowej. Sprawdzano interoperacyjność i zgodność bankowych syste­mów transakcyjnych ze standardami oraz normami stosowanymi w Internecie. Brano pod uwagę najczęściej stosowane przeglądarki internetowe oraz systemy operacyjne.

Użytkownicy Internetu – a tym samym bankowości – coraz częściej korzystają z przeglądarek internetowych rozwijanych w ramach projektów open source, jak Mozilla Firefox czy Opera, oraz dynamicznie rozwijanych systemów operacyjnych z rodziny GNU/Linux. Dlatego w ramach badania sprawdzono w praktyce funkcjonowanie systemów bankowych nie tylko w najpopularniejszym na rynku środowisku Windows, lecz również w otwartym systemie Linux. Badaniom poddano także różne przeglądarki: Mozilla Firefox  i Opera (na systemach Windows i Linux), Internet Explorer  (Windows) oraz Konqueror (Linux). Testy wykazały, że liczba występujących błędów jest niewielka. Większość występujących ograniczeń można naprawić poprzez instalację dodatkowego oprogramowania, gdyż często wymagana jest instalacja wtyczek do przeglądarki (np. Flash), by uzyskać pełny dostęp i funkcjonalność systemu.

Dane do badania zebrano w okresie luty – kwiecień 2010 roku. W tym celu autorzy raportu zawierali rzeczywiste umowy z bankami otwierając standardowe rachunki bankowe dla osób fizycznych. Kwestie interoperacyjności stanowią jeden z elementów badania, w ramach którego dokonano także wszechstronnego przeglądu oferty bankowości internetowej skierowanej do klientów indywidualnych przez banki w Polsce, łącznie z analizą kosztów i procedur związanych z zakładaniem, korzystaniem i zamykaniem konta.

Badania zostały przeprowadzone przez autorów raportu, Małgorzatę Kwaśniewską i Sebastiana Orzechowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pod kierownictwem dr Michała Polasika, opiekuna Koła Naukowego Forum e‑Biznesu. Partnerem raportu jest wspomniana firma Novell, która merytorycznie wsparła realizację badań oraz była ich sponsorem.

Raport jest dostępny na licencji Creative Commons a pobrać go można ze strony:
http://www.knfeb.econ.uni.torun.pl/frames/Raport_2010_PL_eBanking.pdf

Reload Image
Autor: Redakcja
2010-10-06 00:28:41
@artuditu - sądzę, że należy zapytać o to, dlaczego testowano Operę, twórców badania. Jednakże sądzimy, że chodziło o pokazanie, iż systemy bankowe, a ściślej mówiąc interfejsy, są otwarte, przyjazne i interoperacyjne. Ale oczywiście możemy się mylić.
Autor: artuditu
2010-10-05 21:06:45
Od kiedy to opera jest open source????