Podsumowanie konferencji PPP IT 2010

Redakcja
2010-10-14

30.09.2010 odbyła się konferencja podsumowująca rok projektu Prawidłowe i transparentne przetargi publiczne na oprogramowanie.


Zgodnie z planem, 30 września br., w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 79, odbyła się konferencja Informatyzacja administracji w państwie demokratycznym. Organizatorem spotkania była Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania a partnerem konferencji była forma Novell Sp. z o.o.

Temat przewodni konferencji to informatyzacja administracji publicznej, zgodna z oczekiwaniami społecznymi. Podejmowane były takie problemy jak: rola społeczeństwa w procesie informatyzacji administracji i miejsce oraz rola otwartych standardów, neutralności technologicznej jak też wolnego i otwartego oprogramowania w urzędach, realizujących zadania publiczne – także w aspekcie przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego na oprogramowanie.

Chęć udziału w spotkaniu zgłosiło wielu uczestników z najważniejszych instytucji rządowych i samorządowych (ministerstwa, urzędy miejskie, marszałkowskie, urzędy pracy, inne). W sumie udział w konferencji wzięło ponad 100 osób.

Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 9.00 od konferencji prasowej dla dziennikarzy, na której upublicznione zostały wyniki dwóch badań - Marcin Nadstawski z Instytutu Badań i Opinii Publicznej Pentor Research International zreferował badanie Wykorzystanie wolnego i otwartego oprogramowania w rządowej administracji publicznej, natomiast Jarosław Kowalski, Prezes Zarządu Novell Polska, przedstawił wyniki badania Neutralność technologiczna w bankowości elektronicznej.

Część główna rozpoczęła się zgodnie z harmonogramem o godz. 10.00 (przy pełnej sali, co samo w sobie jest sukcesem, wynikający z ciekawiej i aktualnej tematyki programowej). Zgromadzonych gości powitali: Rafał Brzychcy - Prezes Zarządu FWiOO, Jarosław Kowalski - Prezes Zarządu Novell Polska oraz Krzysztof Lutostański - Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Uroczystego otwarcia konferencji był uprzejmy dokonać Włodzimierz Marciński, Dyr. Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Niewątpliwie kluczowymi dla dużej części publiczności punktami programu były wystąpienia: Witolda Jarzynki (Radca Ministra - Ministerstwo Finansów) na temat Otwartych systemów informatycznych realizujących zadania publiczne w administracji rządowej w praktyce - system E-deklaracje, dr Wojciecha Wiewiórowskiego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) o Informatyzacji administracji - stan obecny a oczekiwania społeczne, Jarosława Kowalskiego (Prezes Zarządu Novell SP. z o.o.) na temat Neutralności technologicznej w przetargach - korzyści dla obywateli i urzędów publicznych oraz wymiany informacji a także Tomasza Bochenka (Kierownik Referatu Informatyki w Wydziale Administracji i Informatyki Urzędu Miejskiego w Jaworznie; Pełnomocnik Prezydenta miasta Jaworzno d/s Społeczeństwa Informacyjnego) o Zadaniach publicznych realizowanych przez wolne i otwarte systemy teleinformatyczne w administracji samorządowej w praktyce.

Witold Jarzynka (z ramienia Ministerstwa Finansów) oraz Tomasz Bochenek (w imieniu Pawła Silberta - Prezydenta Miasta Jaworzna) odebrali statuetki i certyfikaty Izydora - nagrody Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania za wybitne osiągnięcia w otwartej informatyzacji administracji.

Żywą dyskusję wywołały wystąpienia Katarzyny Szymielewicz (Fundacja Panoptykon) - Rola społeczeństwa w procesie informatyzacji administracji, dr Tomasza Barbaszewskiego - Vendor lock-in - współczesne zagrożenie dla administracji państwowej, dr Krzysztofa Siewicza - Prawne aspekty zamówień publicznych na oprogramowanie, oraz Rafała Malujdy - Informatyzacja administracji zaczyna się od przetargów.

Wymiana zdań, dzięki dużemu zaangażowaniu publiczności, trwała jeszcze ponad 40 minut po planowanej godzinie zakończenia konferencji, a więc do godz. 15.40. Jest to silny sygnał, jak bardzo aktualne i ważkie kwestie udało się Prelegentom poruszyć.

Warto nadmienić, że w dyskusji głos zabierali m.in. obecni na sali posłowie Janusz Piechociński i Artur Górski.

Podsumowując, wydaje się, że tak Publiczność, jak i organizatorzy oraz Prelegenci, wynieśli z konferencji wiele. Goście mieli okazję zapoznać się z aktualnymi danymi dotyczącymi użycia wolnego i otwartego oprogramowania w administracji w Polsce, otoczenie WiOO zaś dostało wyraźny sygnał, że podobne działania są potrzebne i z zainteresowaniem śledzone. Dlatego też są plany na organizację konferencji tematycznej za rok. Kolejna konferencja planowana jest na większą ilość uczestników; przewiduje się gości zagranicznych; większy budżet i sprawniejszą organizację. Przygotowania do niej zaczną się już w I kwartale 2011 r. a przewidywana data wydarzenia to 30 września 2011 r.

Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym i obecnym na konferencji – Partnerowi konferencji, Gościom honorowym, Uczestnikom, Prelegentom oraz osobom, które pomogły w organizacji i bieżącej obsłudze spotkania.

Reload Image