Wolne oprogramowanie dla samorządów - prezentacja na spotkaniu FRDL

Grzegorz Kmita
2011-01-27

21 stycznia br. przedstawiciele FWiOO uczestniczyli w spotkaniu, zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej dla przedstawicieli lokalnych i regionalnych instytucji samorządowych w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych." Na zaproszenie FRDL zaprezentowaliśmy samorządowcom problematykę zamówień publicznych na narzędzia IT oraz korzyści, jakie może przynieść samorządom wdrażanie wolnego i otwartego oprogramowania nie tylko w urzędach, ale także np. w szkolnych pracowniach komputerowych.


Spotkanie odbyło się w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, a związane było z przystąpieniem FRDL do realizacji programu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych". Projekt ten, realizowany w latach 2009 - 2014 w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ma na celu wzmocnienie roli społeczności lokalnych w sprawowaniu władzy samorządowej, a tym samym zwiększenie ich wpływu na decyzje dotyczące rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego ich otoczenia. Projekt realizowany jest przez partnerstwo, w którego skład wchodzą - prócz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Lider Partnerstwa), Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Fundacja Fundusz Współpracy.

P. Mordal, R. Malujda i R. Brzychcy po spotkaniu z samorządowcami

Po spotkaniu z samorządowcami - od lewej: Paweł Mordal, dyrektor poznańskiego ośrodka FRDL, Rafał Malujda - radca prawny, ekspert FWiOO ds. prawa, Rafał Brzychcy - prezes FWiOO. (Fot.: Małgorzata Kościelniak - z arch. FRDL)

Jako prelegent wystąpił radca prawny Rafal Malujda, ekspert wiodący Zespołu ds. Prawa w Radzie Ekspertów FWiOO. Wystąpieniu towarzyszyła specjalnie przygotowana przezentacja. Prelekcja spotkała się z żywym zainteresowaniem słuchaczy, o czym swiadczy dyskusja, jaka wywiązała się po wykładzie. Okazało się, że dla znacznej części zgromadzonych temat wolnego i otwartego oprogramowania nie jest obcy, a niektórzy wykorzystują nawet WiOO w swych urzędach i są świadomi jego zalet. Przeszkody w jego wdrażaniu - czy to przyzwyczajenia użytkowników, czy to juz istniejąca infrastruktura IT, oparta na oprogramowaniu własnościowym - wydają się do pokonania. Brakuje jednak dobrych przykładów skutecznych wdrożeń WiOO w jednostkach samorządowych - takich jak np. przedstawione w naszym serwisie case study z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządowców, będziemy się starać o pozyskiwanie kolejnych przykładów wdrożeń WiOO w urzędach administracji państwowej i samorządowej oraz jednostkom im podlegającym. Jak wynika z badań, przeprowadzonych w 2010 r. przez naszą Fundację we współpracy z instytutem badawczym Pentor RI, już teraz wolne i otwarte rozwiązania wykorzystywane są w jakimś stopniu w ok. 90 proc. urzędów administracji państwowej (najczęściej jest to system Linux na serwerach oraz pakiet Open Office i przeglądarka Firefox na komputerach użytkowników końcowych), 55 proc. badanych urzędów rozważa kolejne wdrożenia WiOO. Niniejszym zwracamy się z gorącą prośbą o nadsyłanie przykładów wykonanych wdrożeń (odpowiedni formularz można pobrać tutaj). Opublikowane w naszym serwisie będą cennym źródłem inspiracji i informacji dla innych.

Reload Image