359 mln zł na system opieki zdrowotnej - gigantyczny przetarg CSIOZ

Grzegorz Kmita
2011-02-14

W dniu 14.02.2011 r. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowało dokumentację zamówienia opiewającego na kwotę 359.201.774 zł netto. Jest to zapewne jedno z największych zamówień na narzędzia IT dla administracji w tym roku – a kto wie, czy nie początek totalnego vendor lock-in naszej służby zdrowia.


Ogłoszenie o zamówieniu pt. Zaprojektowanie, realizacja i nadzór gwarancyjny systemów w ramach Projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (nr 49987-2011) pojawiło się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 12.02.2011 r., a dokumentacja udostępniona jest na stronach internetowych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Termin wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.03.2011 r.Zamówienie, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 7 Społeczeństwo Informacyjne – Budowa elektronicznej administracji) podzielone jest na 4 części:

I. Zaprojektowanie, realizacja i nadzór gwarancyjny systemów „Szyna Usług” oraz „System Administracji” (wartość: 62.673.319 zł netto, wadium: 1.800.000 zł);
II. Zaprojektowanie, realizacja i nadzór gwarancyjny systemu „Portal” w ramach Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (wartość: 95.452.328 zł netto, wadium: 2.800.000 zł);
III. Zaprojektowanie, realizacja i nadzór gwarancyjny systemów „System Gromadzenia Danych Medycznych”, „Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych Medycznych”, „System Obsługi Rejestrów”, „System Weryfikacji”, „System Wspomagania Rozliczeń” w ramach Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (wartość: 136.134.516 zł neto, wadium: 4.000.000 zł);
IV. Zaprojektowanie, realizacja i nadzór gwarancyjny systemów„Hurtownia Danych” oraz „System Wykrywania Nadużyć” w ramach Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (wartość: 64.941.611 zł, wadium: 1.900.000 zł).

Szczegółowy opis projektu znajduje się w liczącym 628 stron (plus 612 stron załączników) Studium Wykonalności, opracowanym przez konsorcjum firm zewnętrznych pod przewodnictwem Ernst & Young, dostępnym na stronach CSIOZ.

Jak czytamy w punkcie 10.2 "Planowane i przeprowadzone procedury przetargowe" (str. 345 i dalej), na lata 2009 - 2014 w CSIOZ zaplanowano przeprowadzenie co najmniej 29 postępowań przetargowych o łącznej wartości 670.997.000 zł brutto. Podział projektu na postępowania przetargowe został opracowany przy uwzględnieniu następujących aspektów:
– zapewnienie interoperacyjności elementów systemu,
– zapewnienie konkurencyjności (służyć ma temu podział wdrażanych rozwiązań na mniejsze pakiety, możliwe do opracowania przez niezależne od siebie podmioty, co zapobiegnie monopolizacji rynku),
– minimalizacja ryzyk protestów i blokowania postępowań.

Zamawiający przyznaje, że "ze względu na powiązania pomiędzy poszczególnymi postępowaniami przetargowymi, istnieje istotne ryzyko opóźnień w realizacji Projektu (...). W przypadku wystąpienia opóźnień, beneficjent ma do dyspozycji następujące środku zaradcze:
– (...) wykorzystanie innych niż przetarg nieograniczony trybów postępowania, które są dopuszczalne w zależności od konkretnej sytuacji, np. udzielenie zamówienia z wolnej ręki. (...)

Z jednego ze "środków zaradczych" Zamawiający korzysta już teraz: postępowanie toczy się w trybie przetargu ograniczonego. Pełna dokumentacja przetargowa zostanie więc udostępniona jedynie firmom, zaproszonym do udziału w postępowaniu przez Zamawiającego.

W ogólnodostępnych dokumentach nie ma żadnej wzmianki o przeniesieniu praw majątkowych do oprogramowania na Zamawiającego ani w dostepie do kodów źródłowych oprogramowania. Istnieje więc uzasadnione przypuszczenie, że krajowy system opieki zdrowotnej wpadnie w ten sposób w pułapkę vendor lock-in: uzależni się na wiele lat od wyłonionych w niniejszym przetargu dostawców, z którymi będzie musiał przedłużać umowy na obsługę dostarczonych rozwiązań na ich warunkach, pod groźbą paraliżu infrastruktury informatycznej służby zdrowia – podobnie jak to się dzieje w przypadku ZUS-u. Zamówienia o wartości milionów złotych będą udzielane w trybie z wolnej ręki – "z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze"...

W sprawie tego przetargu wystosowaliśmy pismo, w którym zwracamy się o wyjaśnienie wyżej omówionych wątpliwości, dotyczących zarówno formy prawnej zakupu oprogramowania/licencji, jak również zasadności zastosowania trybu przetargu ograniczonego. Pełna treść pisma, przygotowanego we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Rafała Malujdy dostępna jest tutaj. Czekamy na odpowiedź, o której niezwłocznie poinformujemy w serwisie.

Dodajmy na koniec, że przetargi ogłaszane przez CSIOZ od lat budzą liczne kontowersje (w tym zastrzeżenia Urzędu Zamówień Publicznych), o których obszernie pisała Niezależna Gazeta Internetowa m.in. w artykułach UZP krytykuje informatyzację zdrowia oraz Accenture, ministerstwo zdrowia i koperty.

Reload Image
Autor: Iwona
2011-02-14 16:13:53
Pięknie... i to wszystko za nasze publiczne pieniądze, ciekawe czy zainteresują się tym media, NIK, itp. ??