ZUS wyda co najmniej 200 mln zł na sprzęt i oprogramowanie

Grzegorz Kmita
2011-02-18

Od tygodnia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej niemal codziennie pojawiają się ogłoszenia wstępne o planowanych w tym roku zamówieniach publicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na sprzęt i oprogramowanie komputerowe oraz serwisowanie infrastruktury informatycznej. Już teraz łączna wartość zamówień szacowana jest na ponad 200 mln zł.


Oto wykaz planowanych zamówień wraz z linkami do ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (jak dotąd, ukazało się osiem ogłoszeń; w większości z nich ujęto po kilka z poniżej wyszczególnionych planowanych zamówień).

1. Rozszerzenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji serwerów i stacji roboczych dla Centrali i Oddziałów Zakładu wraz z trzyletnim wsparciem producenta (TED.49517-2011): data publikacji: 12.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: nie podano; szacunkowy koszt: 2.131.147,54 zł netto.

2. Wykupienie aktualizacji oraz wsparcia producenta dla posiadanych licencji Vmware (TED.49517-2011):  data publikacji: 12.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: nie podano; szacunkowy koszt: 983.606,56 zł netto.

3. Rozszerzenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji serwerów i stacji roboczych dla Centrali i Oddziałów Zakladu wraz z trzyletnim wsparciem producenta (TED.49517-2011): data publikacji: 12.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: nie podano; szacunkowy koszt: 3.089.430,89 zł netto,

4. Zakup licencji Microsoft wraz z CAL (TED.49517-2011): data publikacji: 12.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: nie podano; szacunkowy koszt: 13.008.130,08 zł netto.

5. Zapewnienie docelowej ITS dla SAP wraz z licencjami (TED.49517-2011): data publikacji: 12.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: nie podano; szacunkowy koszt: 9.349.593,50 zł netto.

6. Zakup licencji na EPWD (TED.49517-2011): data publikacji: 12.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.04.2011; szacunkowy koszt: 11.382.113,82 zł netto.

7. Zakup licencji po rozbudowie Super Dome (TED.49517-2011): data publikacji: 12.02.2011;  planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.04.2011; szacunkowy koszt: 3.252.032,52 zł netto.

8. Zakup ITS dla replikatora Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (TED.49517-2011): data publikacji: 12.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.07.2011; szacunkowy koszt: 735.937,70 zł netto.

9. Dostawa i wdrożenie infrastruktury wraz z oprogramowaniem mającym na celu ułatwienie obywatelom dostęp do PUE w terenowych jednostkach organizacyjnych (TED.49517-2011): data publikacji: 12.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: nie podano; szacunkowy koszt: 12.879.867,48 zł netto.

10. Zakup sprzętu i oprogramowania do archiwizacji dokumentacji papierowej i elektronicznej (TED.49517-2011): data publikacji: 12.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.06.2011; szacunkowy koszt: 5.691.056,91 zł netto.

11. Budowa punktu dostępowego łączącego Kompleksowy System Informatyczny ZUS z systemem wymiany informacji krajów Unii Europejskiej (EESSI) (TED.49517-2011): data publikacji: 12.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.04.2011; szacunkowy koszt: 2.439.024,39 zł netto.

12. Serwisowanie linii masowych wydruków w 2012 r: drukarek i kopertownic (TED.49746-2011): data publikacji: 12.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.09.2011; szacunkowy koszt: 1.915.609,76 zł netto.

13. Serwisowanie i konserwacja systemu inteligentnego budynku oraz systemów bezpieczeństwa przy ul. Szamockiej 3/5 w Warszawie (TED.49746-2011): data publikacji: 12.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 14.03.2011; szacunkowy koszt: 1.620.600,00 zł netto.

14. Dostawa i wdrożenie Systemu Monitorowania Bezpieczeństwa sieci Teleinformatycznej (TED.49763-2011): data publikacji: 12.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: nie podano; szacunkowy koszt: 2.845.528,00 zł netto.

15. Utworzenie Centrum Zarządzania i Monitoringu Usług IT ZUS (TED.49763-2011): data publikacji: 12.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 28.03.2011; szacunkowy koszt: 2.439.024,39 zł netto.

16. Migracja Centrum Certyfikacji Zakładu do nowych rozwiązań sprzętowo programowych wydającego certyfikaty klucza publicznego na potrzeby wewnętrzne ZUS - Centrala (TED.49763-2011): data publikacji: 12.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.04.2011; szacunkowy koszt: 1.178.861,79 zł netto.

17. Projekt i wdrożenie systemu zarządzania zasobami ITS Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (TED.49763-2011): data publikacji: 12.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: nie podano; szacunkowy koszt: 1.250.000,00 zł netto.

18. Usługi serwisu pogwarancyjnego serwerów DELL PowerEdge 2900 (TED.49763-2011): data publikacji: 12.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 28.03.2011; szacunkowy koszt: 2.048.780,49 zł netto.

19. Usługa serwisu pogwarancyjnego macierzy CX3 oraz bibliotek i500 w Centrali i Oddziałach ZUS (TED.49763-2011): data publikacji: 12.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: nie podano; szacunkowy koszt: 14.279.268,29 zł netto.

20. Usługi serwisu pogwarancyjnego na oprogramowanie standardowe Kompleksowego Rozproszonego Systemu Bezpieczeństwa (TED.49763-2011): data publikacji: 12.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: nie podano; szacunkowy koszt: 502.732,58 zł netto.

21. Usługi pomocy technicznej (obsługi sytuacji nietypowych) dla Kompleksowego Rozproszonego Systemu Bezpieczeństwa (TED.49763-2011): data publikacji: 12.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: nie podano; szacunkowy koszt: 485.978,68 zł netto.

22. Wykupienie aktualizacji oraz wsparcia producenta dla posiadanych licencji Vmware (TED.49763-2011): data publikacji: 12.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: nie podano; szacunkowy koszt: 975.609,76 zł netto.

23. Projekt i wdrożenie systemu zarządzania zasobami ITS Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (TED.49763-2011): data publikacji: 12.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 28.03.2011; szacunkowy koszt: 600.000,00 zł netto.

24. Zakup serwera Mainframe dla Ośrodka Badawczo Rozwojowego wraz z gwarancją i opłatami licencyjnymi na okres 36 miesięcy (TED.51137-2011): data publikacji: 15.02.2011, planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.09.2011; szacunkowy koszt: 2.032.520,33 zł netto.

25. Modernizacja platformy sprzętowo - narzędziowej SDWI/EWD (TED.51137-2011):  data publikacji: 15.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: nie podano; szacunkowy koszt: 25.609.756,10 zł netto.

26. System zarządzania usługą wydruku (TED.51138-2011): data publikacji: 15.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: nie podano; szacunkowy koszt: 3.902.439,02 zł netto.

27. Wymiana urządzeń sieciowych (routerów i przełączników) w sieciach LAN i WAN w Zakładzie (TED.52781-2011): data publikacji: 16.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.06.2011; szacunkowy koszt: 28.455.284,55 zł netto.

28. Rozbudowa macierzy CX3 w Oddziałach ZUS (TED.54493-2011): data publikacji: 17.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: nie podano; szacunkowy koszt: 1.626.016,26 zł netto.

29. Zakup i wdrożenie w Centrali Zakładu dwóch macierzy dyskowych z oprogramowaniem do wizualizacji zasobów macierzy (TED.54493-2011): data publikacji: 17.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: nie podano; szacunkowy koszt: 5.284.552,85 zł netto.

30. Zakup biblioteki taśmowej wraz z serwerem wirtualizującym taśmy dla platformy MF (TED.54493-2011):  data publikacji: 17.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: nie podano; szacunkowy koszt: 2.032.520,33 zł netto.

31. Rozbudowa zasobów pamięci masowych Komputera Centralnego (TED.54493-2011): data publikacji: 17.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: nie podano; szacunkowy koszt: 8.130.081,30 zł netto.

32. System elektronicznej informacji prawnej; licencja na oprogramowanie (TED.54494-2011): data publikacji: 17.02.2011; planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 02.05.2011; szacunkowy koszt: 6.290.080,00 zł netto.

Będziemy na bieżąco monitorować ogłaszane zamówienia, a najciekawsze - opisywać w serwisie.

Reload Image