MON - niezgodnie z PZP, ale w zgodzie z wytycznymi

Grzegorz Kmita
2011-03-04

Nasza kolejna interwencja dotyczy przetargu Agencji Mienia Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej. Zamówienie zatytułowane jest "Wybór podmiotu do obsługi umowy Microsoft Select Nr 80S60033", a chodzi w nim o zakup ponad 8 tysięcy licencji - na pakiet biurowy MS Office i inne produkty Microsoftu.


Zamówienie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 25 lutego 2011 r. pod numerem TED.63969-2011 (znak postępowania: 29/I/MON/ZZSPU/PN/ZO/2011, termin składania ofert: 21 marca 2011 r., wadium: 70.000 zł). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty przetragowe opublikowane są na stronach internetowych Agencji Mienia Wojskowego.

Jak czytamy w ogłoszeniu, przedmiotem zamówienia jest wybór podmiotu do obsługi umowy Microsoft Select nr 80S60033. Wykonawca musi posiadać autoryzację Large Account Reseller (LAR) w zakresie dostarczania licencji na oprogramowania Microsoft. Zadaniem Wykonawcy będzie sprzedaż licencji na oprogramowanie dla resortu Obrony Narodowej, wymienionego poniżej:
1. Microsoft Office Professional Plus 2010 PL - w ilości 1 490 szt.
2. Microsoft Office Standard 2010 PL - w ilości 4 019 szt.
3. Microsoft Windows Server Enterprise 2008R2 SNGL MVL - w ilości 35 szt.
4. Microsoft Windows Server Standard 2008R2 PL wraz z nośnikiem do wersji Windows Server Standard 2003 PL - w ilości 13 szt.
5. Microsoft Windows Server CAL 2008 PL DvcCAL - w ilości 10 szt.
6. Microsoft SQL Server Standard 2008R2 SNGL MVL - w ilości 2 szt.
7. Microsoft Office Share Point Server 2010 SNGL MVL - w ilości 5 szt.
8. Microsoft Office Share Point CAL 2010 SNGL MVL DvcCAL - w ilości 3 000 szt.
9. Microsoft Share Point Enterprise CAL 2010 SNGL MVL DvcCAL - w ilości 50 szt.
10. Microsoft Project Standard 2010 SNGL MVL - w ilości 1 szt.
11. Microsoft Visual Studio Professional 2010 SNGL MVL - w ilosci 3 szt.

Tak więc, mamy do czynienia nie tylko z bezpośrednim wskazaniem zamawianego produktu, ale też z ograniczeniem liczby potencjalnych oferentów do firm, które posiadają status Large Account Reseller - obecnie autoryzację LAR posiada 15 firm, wymienionych na stronach Microsoftu.

W piśmie wysłanym do Agencji Mienia Wojskowego zwróciliśmy się z zapytaniami w sprawie omawianego przetargu:
1. Dlaczego Zamawiający, z naruszeniem przepisów o konieczności zachowania konkurencji w przetargach publicznych, dokonuje zamówienia na podstawie umowy MS SELECT 80S60033.
2. Czy Zamawiający jest w jakikolwiek prawno-formalny sposób związany do korzystania przy organizacji z zapisów umowy MS SELECT 80S60033, a jeżeli tak, to prosimy wskazać podstawę prawną, przesłanie kopii umowy MS SELECT 80S60033 bądź informację, na jakiej podstawie Zamawiający jest zobligowany do  korzystania przy organizacji przetargu z zapisów umowy MS SELECT 80S60033.
3. Czy Zamawiający przeprowadził analizę kosztów w czasie dotyczącą potencjalnych wydatków i oszczędności przy przejściu na inny typ oprogramowania, w tym na oprogramowanie wolne i otwarte?
Z pełną treścią pisma, przygotowanego we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Rafała Malujdy można zapoznać się tutaj.

O przetargach organizowanych przez Agencję Mienia Wojskowego - ze wskazaniem na konkretne produkty - pisaliśmy na łamach naszego serwisu niemal rok temu w artykule pt. Nowe przetargi w MON - dostawca wciąż ten sam. Również wtedy wysłalismy do AMW pismo interwencyjne (odpowiedż omówiona jest w tekście Administracja w kleszczach vendor lock-in – raport z interwencji). W artykule MS Windows "obowiązującym standardem" w MON  poruszyliśmy z kolei kwestię standardów oprogramowania, ustalanych dla jednostek podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej przez Departament Informatyki i Telekomunikacji - jednostkę, która planuje, nadzoruje, koordynuje i wytycza kierunki rozwoju informatyki i telekomunikacji w resorcie oraz pełni funkcję organizatora wojskowego systemu telekomunikacyjnego. Przypomnijmy, że w 2010 r. system MS Windows uznany został za standard obowiązujący.

W najnowszej wersji (nr 2.80 z dn. 25 stycznia 2011 r.) Wykazu obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do stosowania w Resorcie Obrony Narodowej (dokument dostępny jest na stronach Departamentu Informatyki i Telekomunikacji) system operacyjny, jaki powinny posiadać komputery zamawiane dla jednostek podlegających MON nie jest wskazany jako standard obowiązujący, lecz "jedynie" preferowany: oto bowiem w punkcie 4.5.1 Wykazu wymienia się szereg cech, które powinien posiadać zamawiany system operacyjny, po czym - na zakończenie - czytamy: Wszystkie wymienione cechy spełnione są przez system WIndows 7 PL Professional. Ponadto, jest on preferowany ze względu na dotychczasowe używanie systemów rodziny Windows (...).

Reload Image
Autor: mniam
2011-11-18 01:04:37
Windows w MON rozgościł się na dobre http://www.mon.gov.pl/pl/artykul/12108