Windows, MS Office i Nero dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Grzegorz Kmita
2011-03-25

Kolejna interwencja podjęta przez nas w sprawie przetargowych nieprawidłowości dotyczy zamówienia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym wprost wskazane są m.in. system MS Windows, pakiet MS Office oraz program Nero.


Ogłoszenie o zamówieniu pt. Dostawa nowego, niewykorzystywanego w innych projektach sprzętu komputerowego na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zostało opublikowane 18 marca 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem TED.88400-2011 oraz na stronach BIP Urzędu Wojewódzkiego, gdzie dostępna jest również Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro, nr. ref. BAB-I.3250.1.2011, termin składania wniosków: 26.03.2011 r. Część II dwuczęściowego zamówienia ma zostać sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów na lata 2008-2013.

W zamówieniu obejmującym m. in komputery stacjonarne i notebooki, urządzenia wielofunkcyjne, serwery, skanery itp. pojawiły się następujące zapisy, niezgodne z Prawem zamówień publicznych:

Część I
Poz. 1. (serwer – 3 szt.)
q). Oprogramowanie systemowe - Windows 2008 Server R2 OEM 64 bit (ma zawierać 5 licencji dostępowych CAL) zainstalowane na serwerze, licencja oraz nośniki instalacyjne
Poz. 5. (pakiet biurowy – 12 szt.)
a). MS Office 2010 PL Standard
Poz. 7.g (notebook – 20 szt.)
g.) Oprogramowanie Microsoft Windows 7 Professional w wersji 32 lub 64 bitowej z możliwością downgrade do systemu Microsoft Windows XP Professional PL , licencja, nośnik. Na komputerze zainstalowany system niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft

Część II
Poz. 1 (jednostka centralna – 95 szt.)
h). Napęd DVD+/-RW 5,25" SATA (min. predkość odczytu DVDx16) wraz z oprogramowaniem NERO do nagrywania i odtwarzania DVD, przy założeniu, iż oprogramowanie nie jest składnikiem systemu operacyjnego
m). System operacyjny Microsoft Windows 7 (wersja 32/64 bit) z możliwością downgrade do systemu Microsoft Windows XP Professional PL , licencja, nośnik. Na komputerze zainstalowany system niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft
n). Oprogramowanie Microsoft Office 2010 Standard z licencjami i nośnikami

Jak podkreślamy w naszym piśmie interwencyjnym - przygotowanym we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Rafała Malujdy i dostępnym w całości tutaj - ogłoszone zamówienie w taki sposób narusza przepisy PZP w postaci:
1.niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w opublikowanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [dalej: „SIWZ”] (naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP),
2.nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP).
Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 2 i 3 PZP Zamawiający nie może: opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, a także opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

95 komputerów, 20 laptopów, 3 serwery plus kilkanaście licencji na pakiet biurowy to - na tle innych przetargów przez nas opisywanych - stosunkowo niewiele. Jednak zdecydowaliśmy się na podjęcie interwencji nie tylko ze względu na naruszenie przepisów PZP, ale także na to, że tak rażące błędy pojawiają się w przetargu instytucji, która znajduje się wysoko w administracyjnej hierarchii: Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Jest to o tyle istotne, że oprogramowanie używane w instytucjach szczebla centralnego i wojewódzkiego częstokroć wymusza używanie takich samych rozwiązań informatycznych w jednostkach im podlegających, a zatem nieprawidłowo ogłaszane przetargi na tym poziomie siłą rzeczy powodują kolejne nieprawidłowości w zamówieniach urzędów niższej rangi.

Reload Image