Carl Silver, sxc.hu www.carlsilver.com
Carl Silver, sxc.hu www.carlsilver.com

Państwowa Inspekcja Pracy narusza przepisy PZP

Grzegorz Kmita
2011-03-30

W dniu dzisiejszym wystosowaliśmy pismo interwencyjne do Państwowej Inspekcji Pracy - Głównego Inspektoratu Pracy. Instytucja chce zamówić 260 laptopów z systemem operacyjnym Microsoft Windows.


Ogłoszenie pt. Dostawa laptopów dla Państwowej Inspekcji Pracy zostało opublikowane 25 marca 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED.95607-2011), SIWZ wraz załącznikami dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej PIP. Tryb: przetarg nieograniczony, nr. ref. GOZ-353-221-7/2011, termin składania ofert: 16.05.2011 r., wadium: 14.000 zł.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 260 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych. W zał. 3 do SIWZ wyszczególniono obligatoryjne minimalne parametry laptopów. Czytamy tam:
16. Zainstalowany system operacyjny – Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit (OEM)
20. Licencjonowane oprogramowanie z nośnikiem umożliwiającym reinstalację – Microsoft Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit PL (OEM). Dołączony nośnik do Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit PL
21. Inne – Dołączone nośniki ze sterownikami do systemów Microsoft Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit PLlub wskazany serwis internetowy (należy podać adres) umożliwiający ich pobranie.
a ponadto, w poz. 4:
Procesor – Osiągający w teście PassMark Performance Test 7.0 wynik CPU Mark min. 2250 pkt. W ofercie podać wynik uzyskany na zaoferowanym komputerze z systemem operacyjnym wskazanym w pkt. 16.

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych, mamy więc do czynienia z ewidentnym naruszeniem przepisów Prawa Zamówień Publicznych. W związku z tym Fundacja przygotowała pismo interwencyjne (można się z nim zapoznać tutaj), w którym wnioskuje o modyfikację SIWZ i dostosowanie opisu przedmiotu zamówienia do obowiązujących przepisów PZP. O wynikach podjętych działań będziemy informować w serwisie.