FWiOO o przetargach w "Computerworld"

Grzegorz Kmita
2011-04-04

Tygodnik Computerworld (nr 8/2011) poświęcił ostatnio sporo miejsca przetargom IT. W artykule Moniki Tomkiewicz "Czy możliwe są uczciwe przetargi?" kilkakrotnie cytowane są wypowiedzi eksperta FWiOO ds. prawa, radcy prawnego Rafała Malujdy.


Urząd Zamówień Publicznych przeprowadził badania, z których wynika, że w konsekwencji kontrolowanych przetargów publicznych w 2008 i 2009 roku z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zawarto umowy w sprawie zamówienia publicznego na sprzęt komputerowy na kwotę ponad 10 mln zł! UZP skontrolował tylko część przetargów. Skala problemu może być jeszcze większa. - czytamy na wstępie. W dalszej części artykułu omówione są najczęstsze naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych (te same, o których wielokrotnie pisaliśmy w naszym serwisie www.pppit.org.pl w ramach projektu Monitorowanie zamówień publicznych na oprogramowanie komputerowe przeprowadzanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej" realizowanego przy wsparciu udzielonym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”) wraz z komentarzami Rafała Malujdy. Artykuł dostępny jest także w wersji internetowej Computerworld (po zalogowaniu).

Tematyka związana z przejrzystością zamówień publicznych w dziedzinie IT pojawił się na łamach Computerworld w związku z opublikowanymi pod koniec 2010 r. Rekomendacjami Prezesa UZP dot. udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych. Najnowsza - poprawiona - wersja Rekomendacji ukazała się 15 lutego 2011. Wraz z opublikowanymi rok wcześniej Rekomendacjami Prezesa UZP dot. udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne stanowią one zbiór wytycznych dla urzędów administracji publicznej, przeprowadzających przetargi na sprzęt i oprogramowanie komputerowe.

W numerze znajdujemy także wywiad z biegłym sądowym dr. inż. Andrzejem Zalewskim z Politechniki Warszawskiej, współtwórcą Rekomendacji. W rozmowie zatytułowanej Dyskryminacja i złe praktyki w przetargach publicznych dr Zalewski porusza m. in. niezwykle istotny problem "vendor lock-in" i wynikających z niego nagminnych zamówień z wolnej ręki: W przeważającej większości takich zamówień ich przedmiotem były i są - zlecane dotychczasowemu wykonawcy - prace nad rozbudową oraz modyfikacją systemów IT (...). Przyczyną opisanego jest powstanie "uzależnienia" zamawiającego od pierwotnego wykonawcy systemu, producenta sprzętu lub oprogramowania, uniemożliwiające nabycie niezbędnych usług lub dostaw w trybach konkurencyjnych. Związane jest to w dużej mierze z niewłaściwym przygotowaniem postępowania i udzielenia zamówienia publicznego.

Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się doświadczeniem FWiOO z czytelnikami Computerworld, tym bardziej, że są wśród nich także pracownicy admninistracji, odpowiedzialni za zamówienia publiczne. Jak podkreśla na zakończenie wywiadu dr Andrzej Zalewski, nie powinni oni zapominać nie tylko o ustawie o zamówieniach publicznych, ale i o prawie unijnym, które obowiązuje nas w tym zakresie. Za złamanie przepisów dotyczących zasady konkurencyjności mogą im grozić kary i sankcje Unii Europejskiej.

Reload Image