Gmina na fali i oprogramowanie zza oceanu

Grzegorz Kmita
2011-04-08

Urząd Miasta Kołobrzeg ogłosił przetarg pt."Dostawa dla Gminy Miasto Kołobrzeg niezbędnego sprzętu do realizacji projektu pn. GMIN@ NA FALI". Projekt wart ogółem 2,5 mln zł (w 75% finansowany z UE) dotyczy informatyzacji Urzędu i Rady Miasta oraz miejskich jednostek budżetowych.


Przetarg ogłoszony został 6.04.2011. (Nr ogłoszenia: 67596-2011, wadium: 15.000 zł, termin składania ofert: 18.04.2011). Wśród zamówionego sprzętu znajduje się 191 netbooków oraz 23 laptopy. Ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej w kołobrzeskim BIP-ie wynika, że informatyzacja Kołobrzegu będzie przebiegać pod znakiem Windows 7.

Jak czytamy w SIWZ, wszystkie zamawiane komputery mają być wyposażone w Windows 7 Pro PL OEM (system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w notebooku) dostarczony przez producenta notebooka. Oferowany model notebooka musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu notebooka z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). 23 laptopy oprócz systemu Windows 7 mają ponadto być wyposażone w pakiet biurowy zawierający Word, MS Excel i MS Outlook. Gratulacje za pomysłowe opisanie pakietu MS Office bez wskazania wprost jego nazwy!

Zamawiający zastrzega zresztą: Jeżeli w opisie przedmiotów zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie - należy przyjąć, że zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotów zamówienia. Trudno uznać, że jest to to zgodny z Pzp opis przedmiotu zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych lub poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych.

Reload Image