MSWiA honorowym patronem projektu PPP IT

Grzegorz Kmita
2011-04-13

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Jerzy Miller, objął honorowym patronatem projekt "Monitorowanie zamówień publicznych na oprogramowanie komputerowe przeprowadzanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej".


Decyzja została podjęta 12 kwietnia 2011 r. W imieniu Pana Ministra oraz własnym, na ręce Pana Prezesa przekazuję wszystkim zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia wyrazy podziękowania za pracę włożoną w jego przygotowanie. Życzę satysfakcjonującego przeprowadzenia przedmiotowego projektu - pisze Dyrektor Biura Ministra, Pan Robert Baran w liście do FWiOO.

Nasze doświadczenia z realizacji poprzedniej edycji projektu wskazują, że patronat MSWiA ma bardzo istotne znaczenie dla podniesienia wiarygodności naszych działań w oczach przedstawicieli administracji publicznej. Poprzedni projekt Fundacji, Prawidłowe i transparentne przetargi publiczne na narzędzia informatyczne został w 2009 r. objęty honorowym patronatem przez Podsekretarza Stanu, Pana Witolda Drożdża, odpowiedzialnego w MSWiA za informatyzację administracji, co niewątpliwie podniosło skuteczność naszych działań.

Dziękując za objęcie patronatem honorowym naszego projektu, pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by jego realizacja miała jak najlepszy wpływ na przebieg informatyzacji jednostek administracji publicznej i efektywność jej funkcjonowania, jak również - pośrednio - na walkę z wykluczeniem cyfrowym i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Warto nadmienić, że starania o patronat zostały pozytywnie zaopiniowane przez Pana Sławomira Skrzypka z Wydziału Strategii i Koordynacji Inicjatyw Krajowych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA, który po zapoznaniu się z raportem podsumowującym projekt, przygotowanym dla Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, zarekomendował Fundację - za co również serdecznie dziękujemy.

 

patronat MSWiA nad projektem PPP IT
Reload Image