Komputery dla lubelskiej policji: MS Windows i... Open Office.

Grzegorz Kmita
2011-04-22

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie chce zakupić komputery z systemem MS Windows i pakietem biurowym Open Office. Tymczasem takie wskazywanie zamawianego oprogramowania jest niezgodne z Prawem zamówień publicznych - nawet jeżeli jest to oprogramowanie wolne i otwarte.


Mowa o przetargu pt. Dostawa sprzętu informatycznego i łączności w ramach pierwszego wyposażenia V Komisariatu Policji w Lublinie (nr. TED 119661-2011, data publikacji: 14.04.2011, termin składania ofert: 27.05.2011, szacunkowy koszt: 189.348,94 euro netto, wadium: 14.500 zł).

Wśród zamawianego sprzętu znajdują się komputery stacjonarne i laptopy. W SIWZ, dostępnej na stronach KWP w Lublinie, przedstawiono następujące wymagania w zakresie oprogramowania komputerów stacjonarnych:

System operacyjny Microsoft Windows 7 PRO PL nie wymagający aktywacji przez telefon, Internet w firmie Microsoft. Wyklucza się wersję typu OEM. Zainstalowany Open Office w najnowszej dostępnej polskiej wersji językowej.

oraz podobne dla laptopów:

System operacyjny: MS Windows XP Pro SP2 OEM Pl lub Windows 7 Pro oprogramowanie zainstalowane i gotowe do pracy.(...) Open Office najnowszy w polskiej wersji językowej, zainstalowany, gotowy do użycia.

O ile wskazywanie w zamówieniach publicznych systemu MS Windows to  - niestety - norma, o tyle wymienianie jakichkolwiek otwartych rozwiązań dla komputerów osobistych zdarza się niezmiernie rzadko. Z jednej strony należałoby z uznaniem przyjąć, że lubelska policja nie marnotrawi publicznego grosza na komercyjne aplikacje i wykorzystuje wolne oprogramowanie do prac biurowych. Z drugiej strony jednak pamiętać należy, że wskazywanie jakiegokolwiek oprogramowania z nazwy - także, jeżeli są to aplikacje open source oparte na wolnych licencjach - jest sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych, która zabrania posługiwania się nazwami towarowymi dla opisania przedmiotu zamówienia:

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentu lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" (art. 29 ust.3 Pzp); Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych (...) (art. 30 ust.1 Pzp).

Nasze uwagi, skrótowo omówione powyżej, przekazaliśmy Zamawiającemu w piśmie, przygotowanym we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Rafała Malujdy. Z treścią pisma można zapoznać się tutaj.

Reload Image