KWP Lublin zmienia SIWZ po naszej interwencji

Grzegorz Kmita
2011-05-12

Komeda Wojewódzka Policji w Lublinie dokonała zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która była przedmiotem naszej interwencji. Przy okazji okazało się, skąd wynikają niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych zapisy, zawarte w pierwotnej wersji SIWZ.


Rzecz dotyczy przetargu pt. Dostawa sprzętu informatycznego i łączności w ramach pierwszego wyposażenia V Komisariatu Policji w Lublinie  który opisywaliśmy 22 kwietnia 2011 w artykule Komputery dla lubelskiej policji: MS Windows i... Open Office.

Nasza interwencja dotyczyła niezgodnych z PZP wymagań wobez zamawianego sprzętu komputerowego, a konkretnie - oprogramowania: systemu MS Windows oraz pakietu biurowego Open Office (należy bowiem pamiętać, że wskazywanie zamawianych produktów za pomocą nazw towarowych jest niegodne z PZP, niezależnie od tego, czy chodzi o oprogramowanie własnościowe i zamknięte, czy wolne i otwarte.)

10 maja 2011 r. otrzymaliśmy odpowiedź, w której KWP w Lublinie informuje, że zapisy dotyczące Open Office'a zostały wykreślone z SIWZ, a także dopuszczono system równoważny wobec MS Windows 7 Professional PL (nie definiując jednak w sposób ścisły kryteriów owej równoważności).

O wiele ciekawsze jest jednak uzasadnienie, jakie przedstawiła KWP w Lublinie, tłumacząc skąd przedmiotowe zapisy wzięły się w pierwotnej wersji SIWZ. Otóż, jak czytamy w piśmie, które otrzymaliśmy,

zapisy te wynikają bezpośrednio z obowiązujących w Policji "Wytycznych Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji w sprawie standardów technicznych, użytkowych oraz bezpieczeństwa, stosowanych w Policji w zakresie łączności i informatyki" zatwierdzonych w dniu 6 lipca 2010 roku, a w szczególności:
1. Par. 7.2.1 - Jako podstawowy system operacyjny dla Samodzielnych Stanowisk Roboczych i stanowisk dostępowych, planowanych przy realizacji przyszłych zamówień uznaje się oprogramowanie MS Windows 7 Professional PL 32-bit.
2. Par. 7.3 - Jako podstawową aplikację służącą do tworzenia dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji wizualnych, rysunków, formuł i baz danych, dla Samodzielnych Stanowisk Roboczych i stanowisk dostępowych, planowanych przy realizacji przyszłych zamówień zaleca się narzędzia zawarte w darmowej dystrybucji pakietu OpenOffice wersja min. 3.1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zakup komercyjnego pakietu MS Office.

Reload Image