Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

Ryszard Michalski
2011-07-31

Kolejna przygotowana dla Państwa publikacja stanowi kompendium analityczne największych przetargów IT w Polsce w I półroczu 2011 roku. Raport powstał w ramach realizowanego przez Fundację projektu "Monitorowanie zamówień publicznych na oprogramowanie komputerowe przeprowadzanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej"


Publikacja "Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r." jest efektem prac mających na celu systematyczny monitoring zamówień publicznych pod kątem ich konstrukcji i opisu. Celem tych działań było określenie ile z tych przetargów ogłoszono z naruszeniem przepisów prawa i wskazanie jakiego typu nieprawidłowości najczęściej w nich występują. Na potrzeby raportu skontrolowanych zostało łącznie 100 największych przetargów na rozwiązania IT opublikowanych w pierwszym półroczu 2011 roku. Pod lupę brane były przetargi ogłoszone w administracji na wszystkich szczeblach: lokalnym, wojewódzkim jak i centralnym.

W raporcie z jednej strony określona została obecna skala nieprawidłowości występująca w ogłaszanych zamówieniach publicznych, z drugiej - zaprezentowane zostały najczęściej popełniane błędy przy konstruowaniu przetargów. Z założenia taka forma i zawartość publikacji ma uczulić przedstawicieli sektora publicznego na rozpisywanie w przyszłości przetargów w zgodzie z obowiązującymi przepisami, tym samym przyczyniając się do zdecydowanie większej transparentności zamówień publicznych.

Publikacja powstała w ramach projektu "Monitorowanie zamówień publicznych na oprogramowanie komputerowe przeprowadzanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej" realizowanego przy wsparciu udzielonym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”.

Raport można pobrać spod adresu: http://pppit.org.pl/publikacje/raport.pdf

Zapraszamy do lektury!

Reload Image