Gmina Szydłowiec i przetarg (prawie) doskonały

Ryszard Michalski
2011-11-21

Przykład postępowania przetargowego w którym urzędnicy pokazali, że można opisać zamawiane narzędzia informatyczne pod kątem oczekiwanych cech funkcjonalnych.


Przetarg został ogłoszony przez Gminę Szydłowiec w dniu 4 listopada br. (TED.346275-2011, nr ref. FSiSR.0421.7.2011). Jego przedmiotem jest: „Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem i innych urządzeń peryferyjnych w ramach realizacji projektu: ”Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu”. Szacowana wartość zamówienia wynosi ponad 1,4 mln zł. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 12 grudnia br. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion. Z dokumentają przetargową można zapoznać się na stronie www Urzędu.

W ramach przetargu Gmina Szydłowiec zamierza nabyć m.in. 8 serwerów sieciowych i 201 komputerów stacjonarnych wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz programy biurowe i antywirusowe. Godne zauważenia jest, iż przy tworzeniu opisu przetargu Zamawiający dużą rolę przywiązał do szerokiego opisu funkcjonalnego zamawianych produktów. I tak w przypadku części dotyczącej systemu operacyjnego Zamawiający skupił się na podaniu wymaganych cech technicznych i użytkowych (przedstawionych w 37 punktach na 3 stronach), nie wspomagając się przy tym podaniem konkretnego z nazwy systemu operacyjnego jako punkt odniesienia. Jest to warte zauważenia, gdyż w zdecydowanej większości przetargów Zamawiający stosują wybieg polegający na posłużeniu się konkretnym znakiem towarowym (przeważnie MS Windows) tym samym naruszając przepisy PZP. Takie działania są niedopuszczalne, gdyż sugerowanie zaproponowania w ofercie określonych z nazwy produktów jest jawnym dyskryminowaniem innych i tym samym naruszeniem zasad konkurencji. W przedmiotowym przetargu Zamawiający zachował się w tym elemencie jednak modelowo, i uniknął tego typu sformułowań. Podobnie tyczy się to również opisu programu antywirusowego, które również zostało przedstawione pod kątem wymagań funkcjonalnych. Nieco inaczej prezentuje się opis kompleksowego pakietu oprogramowania biurowego, przy którym urzędnicy co prawda również uwypuklili stawiane przez nich wymogi techniczne (przedstawione w 13 punktach na 5 stronach!), jednak w tym przypadku niestety nie uniknęli wskazania na pakiet Microsoft Office Professional Plus 2010 PL, ale dopuszczając rozwiązania równoważne. W tym miejscu przyznać należy, że fakt wskazania w opisie specyfikacji technicznej przetargu na konkretny prodkt może dziwić, bo Zamawiający niezwykle dokładnie opisał wymagane cechy funkcjonalne pakietu biurowego i zasugerowanie produktu MS Office po prostu było zbędne. W zupełności wystarczyłoby określenie pojawiające się w specyfikacji tj.  „kompleksowy pakiet oprogramowania biurowego”. Jednak mimo tego niedopracowania należy przyznać, że Zamawiający podszedł do zorganizowania przetargu w sposób bardzo profesjonalny, gdyż z niesłychaną starannością opisał cechy funkcjonalne pożądanych produktów. Takie działanie pozostaje w zgodzie z zasadami uczciwej konkurencji i umożliwiania oferowania różnych rozwiązań (zarówno komercyjnych jak i opartych na wolnym i otwartym oprogramowaniu) bez względu na znak towarowy produktów. Można więc przyznać, iż jest to przetarg niemalże doskonały.

Niniejsze postępowanie jest przykładem na to, że można organizować przetargi z poszanowaniem przepisów PZP. Można, i to bez względu na posiadany potencjał kadrowy i organizacyjny, bo należy przypuszczać, że administracja Gminy Szydłowiec jest stosunkowo nieliczna w porównaniu do jednostek administracji centralnej które z jakichś względów nie potrafią w tak transparentny sposób prowadzić postępowań. Warto w tym miejscu przywołać Kancelarię Senatu, która w odpowiedzi na interwencję Fundacji ws. nie wskazywania konkretnego z nazwy systemu operacyjnego (sprawa była opisywana tutaj), tłumaczyła, iż nie mogła inaczej postąpić gdyż cytat: ”System operacyjny jest produktem niezwykle złożonym. Szczegółowy jednoznaczny i wyczerpujący opis za pomocą cech technicznych i jakościowych musiałby liczyć kilkaset stron”. Otóż okazuje się, iż w Gminie Szydłowiec z tym „problem” się jednak uporano – i to na 3 stronach. Widać zatem, że jednak można. Być może czasem warto wziąć przykład z dołu...

Reload Image
Autor: kujon
2012-03-12 09:12:30
Fajny SIWZ pod windowsa.
Autor: mps
2012-02-06 18:49:44
Rzeczywiście Gminie Szydłowiec udało się w kompleksowy sposób opisać przedmiot zamówienia.... również tak by pasował jedynie jeden z dostępnych na rynku projektorów (uwzględniając tak ważne funkcje jak kolor obudowy) a także jedna jedyna tablica interaktywna. Otwartością postępowania było z pewnością brak odpowiedzi na pytania (zgodnie z PZP) i zlożenia jednej tylko oferty całe szczęście przez przypadek mieszczącej się dokładnie w budżecie.Jestem zgodny że należy promować te postępowania które zapewniają możliwość działania zgodnie z przepisami PZP a jednocześnie owtierają pełen dostęp do składania ofert ale znajdźcie proszę jakiś inny przykład. Ten jest bardzo daleki od doskonałości.