ZUS nie dopatrzył się nieprawidłowości

Ryszard Michalski
2011-12-18

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiedział na interwencję Fundacji ws. naruszeń przepisów PZP przy przetargu na zakup pakietów biurowych.


W odpowiedzi na pismo interwencyjne wystosowane przez Fundację w dniu 29 listopada 2011 roku (z opowiedzią można się zapoznać tutaj), ZUS wyjaśnił, że nie dopatrzył się podstaw do zmian dokumentacji przetargowej. Jak zaznaczono w odpowiedzi, wspomniane zamówienie dotyczy pakietów biurowych Office 2010 Standard lub równoważnych, a takie określenie przedmiotu przetargu odpowiadający uznał za zgodne z obowiązującym prawem. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jak dowodzą przedstawiciele ZUS, ujęte zostały dokładne warunki równoważności, natomiast w kryteriach równoważności użyto nazwy producenta Microsoft jedynie w charakterze informacyjnym. Ponadto przedstawiciele instytucji podkreślają, że Zakład posiada oprogramowanie tego producenta i zamierza je nadal wykorzystywać na stacjach roboczych, stąd dopuszczone rozwiązania równoważne muszą być kompatybilne względem kolejnych rozwiązań zaoferowanych ZUS w najbliższej perspektywie czasu. Jak wspomniano, sam proces określający sposób i zakres udzielenia licencji/sublicencji na zaoferowany produkt określa wnikliwiej wzór umowy – załącznik do SIWZ. Z odpowiedzią ZUS można zapoznać się tutaj.

Sprawa dotyczy postępowania ogłoszonego w dniu 22 listopada br. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (TED.363645-2011, nr ref. TZ/370/109/11). Przedmiotem przetargu jest „nabycie licencji na 4000 pakietów biurowych Office 2010 Standard lub równoważnego z prawem do bezterminowego użytkowania na stacjach roboczych dla Centrali i Oddziałów ZUS.” Szacowana wartość postępowania sięga ok. 2 milionów złotych, a termin składania ofert ustalono na 9.12.2011. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W sprawie podejrzenia nieprawidłowości w powyższym przetargu Fundacja wystosowała pismo interwencyjne (można się z nim zapoznać tutaj).

Za pozytywny akcent przesłanej odpowiedzi można uznać zapewnienie, że od dłuższego czasu Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi prace nad wdrożeniem rozwiązań opartych na systemie Linux. Obecnie projekt jest w fazie testowania.