Carl Silver, sxc.hu www.carlsilver.com
Carl Silver, sxc.hu www.carlsilver.com

Interwencja w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych

Grzegorz Kmita
2011-05-11

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania podjęła interwencję w sprawie naruszeń przepisów PZP w przetargu ogłoszonym przez MJWPU.


Przetarg zatytułowany: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (TED.139248-2011) został ogłoszony w dniu 3 maja br. (Nr postępowania: WZP/WO/D-335-30/11, termin składania ofert: 10.06.2011, wartość: 464.065,04 zł netto, wadium: łącznie 12.000 zł). Szczegóły dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej MJWPU.

W Szczegółowych Istotnych Warunkach Zamówienia znajdują się zapisy, które naruszają przepisy Prawa Zamówień Publicznych. Mowa tu o zapisach dotyczących zamawianych komputerów, tj.: zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional PL 32-bit nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik; rozszerzenie posiadanej przez MJWPU licencji Office Professional Plus 2007 PL MOLP GOV; rozszerzenie posiadanej przez MJWPU licencji NOD 32 Antivirus Business Edition Client GOV; WinRar; Arch Creator; dodatkowo: Certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego komputera stacjonarnego z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit.

W związku z powyższym Fundacja przygotowała pismo interwencyjne (można się z nim zapoznać tutaj), w którym wnioskuje o modyfikację SIWZ i dostosowanie opisu przedmiotu zamówienia do obowiązujących przepisów PZP.