Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011

Ryszard Michalski
2012-02-14

Miło nam oddać w Państwa ręce kolejną publikację wydaną przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Jest nią kompendium analityczne największych przetargów IT ogłoszonych w Polsce w II półroczu 2011 roku.


Wydawać by się mogło, że w obliczu kryzysu który targa Europą i związanej z tym ogólnej tendencji wszystkich rządzących do obowiązkowego „zaciskania pasa” wydatki administracji publicznej na narzędzia informatyczne ulegną znacznemu ograniczeniu. Stąd zaskakujący może być wynik analizy przetargów publicznych ogłoszonych w Polsce przez organy administracji publicznej, który wskazuje, że w II półroczu 2011 roku polskie urzędy na potęgę inwestowały w nowoczesny sprzęt i technologie IT. Wpływ na to miała przede wszystkim alokacja ogromnych środków unijnych przeznaczonych przez Wspólnotę Europejską na unowocześnianie rodzimej administracji. Obecna skala wydatków publicznych na narzędzia IT jest na tak wysokim poziomie, że w znaczący sposób kształtuje cały rynek informatyczny w Polsce.

Niniejszy raport to efekt systematycznego monitoringu zamówień publicznych pod kątem ich opisu i konstrukcji, a także określenia ile z tych przetargów ogłoszono z naruszeniem przepisów prawa i wskazanie jakiego typu nieprawidłowości najczęściej w nich występują. Na potrzeby publikacji skontrolowanych zostało łącznie 100 największych przetargów na narzędzia IT opublikowanych w drugim półroczu 2011 roku. Analizie podlegały zarówno przetargi ogłoszone przez jednostki administracji lokalnej, wojewódzkiej jak i centralnej.

W przedstawionym raporcie określono zarówno obecną skalę naruszeń przepisów Prawa Zamówień Publicznych występującą w ogłaszanych przetargach, zaprezentowano najczęściej popełniane błędy przy ich konstruowaniu oraz dla pewnej równowagi opisano także kilka wzorcowych postępowań. Z założenia taka zawartość i forma publikacji ma przyczynić się do zwrócenia uwagi przedstawicielom administracji publicznej na rozpisywanie w przyszłości przetargów w zgodzie z obowiązującymi przepisami, tym samym przyczyniając się do zdecydowanie większej przejrzystości zamówień publicznych.

Publikacja powstała w ramach projektu "Monitorowanie zamówień publicznych na oprogramowanie komputerowe przeprowadzanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej" realizowanego przy wsparciu udzielonym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”.

Z raportem można zapoznać się ---> tutaj.


Zapraszamy do lektury!

http://www.fwioo.pl/media/attachments/FWiOO_Analiza_rynku_zamowien_publicznych_na_narzedzia_informatyczne_01.07-31.12.2011.pdf
Reload Image