O praktykach zamówień publicznych w zakresie systemów IT ochrony zdrowia

Ryszard Michalski
2012-02-28

Prelekcja eksperta Fundacji ds. Prawa Zamówień Publicznych na konferencji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.


W dniach 23-24 lutego 2012 w Bełchatowie odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna projektu „Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (Akronim projektu : RSIM). W konferencji wzięło udział ponad 150 osób z sektora ochrony zdrowia, sektora administracji publicznej oraz sektora branży teleinformatycznej.

Głównym celem konferencji było zapoznanie się z efektami realizacji projektu RSIM, który jest realizowany przez Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w partnerstwie z zakładami opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

W ramach konferencji swoje wystąpienie wygłosiła ekspertka ds. Prawa Zamówień Publicznych Fundacji Pani Agata Budzicz-Michałek. Prelekcja dotyczyła praktyki zamówień publicznych w zakresie systemów informatycznych w ochronie zdrowia z perspektywy Obserwatora Rynku. Z prezentacją można zapoznać się tutaj.

Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Pod koniec br. planowane jest zorganizowanie kolejnej.