Senat chce kupić Ipady ale to ukrywa?

Ryszard Michalski
2012-07-03

Kancelaria Senatu ogłosiła przetarg na "dostawę tabletów i usługi towarzyszące". Problem w tym, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia pokrywa się ze specyfikacją techniczną Ipada...


Sprawa została nagłośniona przez redaktora Michała Gąsiora w artykule opublikowanym w serwisie naTemat.pl (można się z nim zapoznać tutaj). Impuls do zainteresowania się tematem dali Internauci, którzy zainteresowali się przetargiem na "dostawę tabletów i usługi towarzyszące" ogłoszonym w dniu 19 czerwca przez Kancelarię Senatu RP. To co zwróciło ich uwagę, to fakt, że zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określające parametry urządzenia jakie chce nabyć Kancelaria są praktycznie kopią specyfikacji technicznej Ipada produkowanego przez firmę Apple. Jeden z Internautów pozwolił sobie nawet na graficzne ukazanie jak bardzo zbieżne ze sobą są oba opisy (można się z nim zapoznać tutaj). To zastanawiające podobieństwo nasuwa zatem pytanie, czy czasem Kancelaria Senatu RP nie chciała po prostu zamówić Ipadów, jednakże mając na uwadze konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego postanowiła „zakamuflować” nazwę pożądanego urządzenia aby nie narazić się na posądzenie o naruszenie przepisów PZP. Problem jednak w tym, że mimo tego, że w przedmiotowym przetargu nie wskazano konkretnej nazyw przedmiotu to jednak opis techniczny jednoznacznie wskazuje na produkt określonej marki tym samym do naruszeń przepisów PZP zachodzi w postaci niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w opublikowanym ogłoszeniu i SIWZ (naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP) oraz nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). Potwierdza to, zacytowana w artykule Agata Michałek-Budzicz, ekspert Fundacji w zakresie PZP: Niestety to bardzo częsta praktyka w instytucjach, które mają dbać o praworządność, w ministerstwach. Zasadą jest, że podaje się parametry sprzętu i oprogramowania, które spełniane są przez jednego producenta. To rażące naruszenie ustawy, określane jako pośrednie łamanie zasady uczciwej konkurencji.

Kancelaria Senatu nie skomentowała do tej pory zarzutów o nieprawidłowe rozpisanie przetargu. Niestety zamówienie zostało ogłoszone w ekspresowym tempie (to również budzi wątpliwości) i rozstrzygnięcie nastąpiło już w dniu 29 czerwca b.r. Na tą chwilę nie ma jeszcze informacji z otwarcia ofert, choć można się spodziewać jaki produkt został wybrany...