ORE faworyzuje produkty Microsoft-u?

Ryszard Michalski
2012-07-31

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił dwa przetargi na narzędzia informatyczne i w obu narusza przepisy Prawa Zamówień Publicznych!


Sprawa dotyczy dwóch przetargów, które w ostatnich tygodniach zostały ogłoszone przez ORE. Przedmiotem zamówienia pierwszego z nich jest: ”Dostawa wysokodostępnej infrastruktury serwerowej wraz z modernizacją serwerowni, zasilania, klimatyzacji, kontroli dostępu i sieci LAN”. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27 czerwca br. (można się z nim zapoznać tutaj). Wartość przetargu jest szacowana na ok. 1,3 mln zł brutto (wadium wynosi 24 tys. zł). Termin składania ofert ustalono na 6.08.2012 r. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie WWW Ośrodka Rozwoju Edukacji.


To co zwróciło uwagę ekspertów Fundacji, to fakt, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przedmiotowego przetargu Zamawiający wprost określa, że wymaga dostarczenia serwerów z zainstalowanym konkretnym oprogramowaniem - m.in. z: Windows Server 2008 R2 SP1 Enterprise Edition, min. 10 CAL, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, 4 sockety (procesory), Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edition czy Microsoft Reporting Services. Podobnie sprawa się tyczy konieczności dostarczenia dwóch stacji zarządzających z zainstalowanym systemem operacyjnym: Microsoft Windows 7 Professional 64bity. Tymczasem takie zapisy pozostają w sprzeczności z PZP, gdyż niedopuszczalne jest wskazywanie na konkretne znaki towarowe lub patenty, a jedynie funkcjonalne określenie produktów jakie Zamawiający chce nabyć. W tym miejscu warto wziąć pod uwagę, że na rynku istnieją rozwiązania podobnego typu, które mogłyby być zaoferowane przez Wykonawców, ale bardzo prawdopodobne, że po prostu mogą się oni zasugerować wskazanymi z nazwy produktami wymienionymi w SIWZ. Opisany w ten sposób przedmiot zamówienia narusza przepisy PZP w postaci niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w opublikowanym ogłoszeniu i SIWZ (naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP) oraz nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP).


Podobnych znamion naruszenia przepisów PZP można doszukać się również w drugim przetargu ogłoszonym przez ORE, którego przedmiotem jest: ”Dostawa sprzętu komputerowego”. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 4 lipca br. (można się z nim zapoznać tutaj). Wartość przetargu jest szacowana na ok. 350 tys. zł brutto (wadium wynosi 6,3 tys. zł) Termin składania ofert ustalono na 9.08.2012 r. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie WWW Ośrodka Rozwoju Edukacji.


W opisie przedmiotu zamówienia zostały ujęte zapisy, które zdaniem Fundacji narusząją przepisy Prawa Zamówień Publicznych. Mowa tu przede wszystkim o wymogu dostarczenia komputerów ze wskazanym z nazwy systemem operacyjnym: „min. Licencja Microsoft Windows 7 Professional PL 64Bit z nośnikiem(płyta przygotowana przez producenta komputera do automatycznej instalacji na danej jednostce - system wraz ze sterownikami - niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon)lub rozwiązanie równoważne zapewniające w 100% poprawne działanie aplikacji firmy Microsoft np. Microsoft Office 2000, 2003, 2007 i 2010wraz z obsługą wszystkich programów dedykowanych – stworzonych pod 22 system Windows Vista, XP z zachowaniem wszystkich funkcjonalności, stabilności, poprawności działania programów, systemu. Ww. oprogramowanie systemowe (rozwiązanie równowaŜne) powinno zapewnić poprawną obsługę powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów). Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów”. O ile wymienienie programów z jakimi system operacyjny musi współpracować jest zrozumiałe (zapewne Zamawiający już je posiada i racjonalne jest zakupienie takiego oprogramowania, które zapewni jego dalsze użytkowanie) o tyle nie zrozumiałe jest sugerowanie wykonawcom dostarczenia komputerów z „Licencją Microsoft Windows 7 Professional PL 64Bit”. W tym miejscu zamawiający powinien zostawić to do wyboru wykonawcom. Co ciekawe, poza umieszczeniem takiego wskazania w SIWZ, Zamawiający umieścił je również w formularzu oferty! Tak dla przypomnienia, co by czasem Wykonawca nie zaproponował jakiegoś innego systemu operacyjnego...

W związku ze stwierdzeniem podejrzenia naruszenia przepisów PZP w przedmiotowych przetargach Fundacja przygotowała pismo interwencyjne z wnioskiem o modyfikację SIWZ i dostosowania opisów przedmiotów zamówienia do obowiązujących przepisów PZP. Z pismem interwencyjnym można zapoznać się tutaj (część I i część II).

Nie sposób, nie odnieść wrażenia, że w ORE są zdeterminowani aby nowo dostarczane serwery i komputery były wyposażone w rozwiązania oparte na produktach Microsoft. Problem jednak w tym, że faworyzowanie produktów konkretnego producenta w przetargach jest niezgodne z przepisami PZP, i to bez względu na przyczyny takiego takiego opisania przedmiotu zamówienia. A wystarczyło iść za ciosem - skoro przetargi są ogłoszone w trybach nieograniczonych to warto również nie ograniczać w nich oferowania różnych rozwiązań...