Współpraca z Blogiem Prawa Zamówień Publicznych

Ryszard Michalski
2012-08-31

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania zyskała sojusznika w promowaniu tematyki związanej z prawidłowymi przetargami publicznymi na narzędzia IT.


Miło nam poinformować, iż FWIOO rozpoczęła współpracę z Blogiem Prawa Zamówień Publicznych. Partnerstwo zostało nawiązane w ramach projektu „Monitorowanie ogłoszeń przetargowych na oprogramowanie i sprzęt komputerowy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości" realizowanego przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego. W ramach współpracy na Blogu Prawa Zamówień Publicznych publikowane będą artykuły tworzone w ramach projektu Fundacji. Z założenia, taka forma kooperacji zwiększy zasięg oddziaływania projektu i przyczyni się do szerokiego upowszechniania wyników prowadzonego monitoringu zamówień publicznych na narzędzia IT.

Blog Prawa Zamówień Publicznych powstał 2 września 2011 roku. Jest poświęcony tematyce prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Powstał z intencją, aby być miejscem wymiany poglądów i doświadczeń dla prawników i praktyków. Znajdują się na nim oprócz bieżących informacji na temat rynku zamówień publicznych i zmian w prawie, także liczne opinie, interpretacje prawa i omówienie najciekawszego orzecznictwa.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Bloga Prawa Zamówień Publicznych!