Fot. Borghetti CC BY-NC-ND 2.0
Fot. Borghetti CC BY-NC-ND 2.0

W Koluszkach zamawiają komputery marki Dell

Ryszard Michalski
2013-03-14

Kolejny przetarg w którym naruszono przepisy Prawa Zamówień Publicznych.


Sprawa dotyczy zamówienia na „Dostawę sprzętu komputerowego" ogłoszonego w dniu 1 marca br. przez Urząd Miejski w Koluszkach. Ogłoszenie przetargowe opublikowano na stronie internetowej magistratu (z dokumentacją można zapoznać się tutaj).

Postępowaniem przetargowym zainteresował Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania jeden z czytelników serwisu www.pppit.org.pl. Zostaliśmy zaalarmowani, iż opis przedmiotu zamówienia został sporządzony wadliwie, tym samym narusza on przepisy PZP. Niestety spostrzeżenia naszego czytelnika okazały się trafne...

Po analizie dokumentacji przetargowej szczególną uwagę w oczach Ekspertów Fundacji zwróciło użycie znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia. Wśród nich należy wymienić w szczególności:

  • jednostka centralna: Dell Vostro V260MT
  • procesor: Intel Core i3-2120
  • system operacyjny – Windows 7 Professional 64 lub Windows 8 Professional 64
  • oprogramowanie biurowe – Microsoft Office 2010 Home and Business z możliwością aktualizacji do Microsoft Office 2013

 

Co ciekawe Zamawiający ”dopuszcza aby monitor był innego producenta niż jednostka centralna”. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami PZP Zamawiający ma obowiązek stworzyć w postępowaniu warunki do tego aby Wykonawcy mogli zaoferować sprzęt i oprogramowania dowolnego producenta. Zamawiający nie może bowiem opisywać przedmiotu zamówienia w sposób który faworyzowałby konkretne produkty od konkretnych producentów tj. posługiwać się przy tworzeniu OPZ znakami towarowymi. Użycie nazw własnych w Opisie Przedmiotu Zamówienia jest naruszeniem Prawa Zamówień Publicznych w postaci niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w opublikowanym ogłoszeniu i SIWZ (naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP) oraz nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). W tym miejscu warto podkreślić, że na rynku istnieje szereg różnych producentów oprogramowania i sprzętu IT, stąd nie ma uzasadnionej potrzeby na wskazywanie z nazwy konkretnych produktów od konkretnego producenta.

Warto w tym miejscu zauważyć, iż Urząd Zamówień Publicznych biorąc pod uwagę specyfikę produktów (tj. skomplikowany opis techniczny) jakimi są zestawy komputerowe (w tym w szczególności systemy operacyjne oraz pakiety biurowe), przygotował dla Zamawiających „Rekomendacje dotyczące udzielania zamówień na dostawę zestawów komputerowych”, (UZP, Warszawa 2012 r), które mogą posłużyć jako wzorzec do wypracowania optymalnego i zgodnego z przepisami PZP opisu przedmiotu zamówienia.

Niniejszy przetarg należy zaliczyć do grona złych przykładów, które ukazują jak nie należy konstruować przetargów publicznych. Niestety z racji tego, że termin rozstrzygnięcia przetargu był bardzo krótki (jedynie 7 dni od publikacji ogłoszenia) a Fundacja informację o nim otrzymała dopiero na dzień przed rozstrzygnięciem, przeprowadzenie skutecznej interwencji u Zamawiającego nie było już możliwe. Zamawiający otrzyma jednak informację o zastrzeżeniach Fundacji do przedmiotowego przetargu, tak aby w przyszłości unikać podobnych błędów. Jednocześnie Fundacja prewencyjnie będzie monitorowała ogłaszane przez Urząd Miejski w Koluszkach przetargi, aby w przyszłości mieć ewentualną możliwość szybkiej reakcji w sytuacji naruszania przepisów Prawa Zamówień Publicznych w innych postępowaniach.