Fot. Borghetti CC BY-NC-ND 2.0
Fot. Borghetti CC BY-NC-ND 2.0

Naruszenie przepisów Prawa Zamówień Publicznych w Sulęcinie

Ryszard Michalski
2013-03-26

Niedozwolone praktyki w przetargu na wyposażenie sulęcińskich szkół.


W ramach projektu „Monitorowanie ogłoszeń przetargowych na oprogramowanie i sprzęt komputerowy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości" realizowanego przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, eksperci projektowi natrafili na kolejny kontrowersyjny przetarg.

Tym razem pod lupę zostało wzięte postępowanie na „Wyposażenie warsztatów mechanicznych przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie - etap 2”  ogłoszone przez Zarząd Powiatu w Sulęcinie. Dokumentacja przetargowa jest dostępna na stronie internetowej Powiatu Sulęcińskiego (można się z nią zapoznać tutaj).

W trakcie analizy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia szczególną uwagę w oczach ekspertów Fundacji zwróciło umieszczenie znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia. Przy opisie wymagań jakie musi spełniać komputer przenośny, zamawiający zamieścił m.in. takie składniki jak: System operacyjny Windows 8/ 64-bit z pakietem Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) wersja edukacyjna czy Chipset Intel HM77. Warto przy tym podkreślić, że zamawiający w żadnym miejscu nie zastrzegł możliwości zaproponowania rozwiązań równoważnych. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami PZP użycie nazw własnych w Opisie Przedmiotu Zamówienia jest naruszeniem przepisów PZP w postaci niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w SIWZ (naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP) oraz nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). Zgodnie z przepisami PZP niedozwolone jest faworyzowanie konkretnych produktów nad inne, prowadzi to bowiem do ograniczenia konkurencji i wykluczenia niektórych wykonawców, którzy mogliby zaoferować zbieżny funkcjonalnie produkt ale innego producenta. Z tego też względu pożądane jest opisywanie przedmiotu zamówienia za pomocą cech funkcjonalnych, a jeżeli już zamawiający posiłkuje się znakami towarowymi to powinien dopuścić rozwiązania równoważne i dokładnie opisać parametry równoważności. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż Urząd Zamówień Publicznych przygotował dla zamawiających „ściągę” w postaci „Rekomendacji dotyczących udzielania zamówień na dostawę zestawów komputerowych”, (UZP, Warszawa 2012 r.), które mogą posłużyć jako wzorzec do wypracowania optymalnego i zgodnego z przepisami  opisu przedmiotu zamówienia.

Zarząd Powiatu w Sulęcinie jest kolejną instytucją jaka narusza przepisy PZP. Niestety po raz kolejny w trakcie tworzenia opisu przedmiotu zamówienia zamiast cech funkcjonalnych zamawiający posiłkuje się wskazaniem konkretnego z nazwy produktu jaki planuje nabyć. Można mieć wręcz wrażenie, że urzędnicy wypatrzyli na rynku konkretny model komputera a opis przedmiotu zamówienia ma prowadzić wykonawców właśnie do niego, eliminując tym samym proponowanie komputerów z innym systemem operacyjnym niż Windows 8 i innym podzespołem niż marki Intel. Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 7 ust. 1 PZP, obowiązkiem zamawiającego jest „przygotowanie i przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”. Niestety zdaje się, że Zarząd Powiatu w Sulęcinie o tym obowiązku zapomniał.