Fot. Borghetti CC BY-NC-ND 2.0
Fot. Borghetti CC BY-NC-ND 2.0

Interwencja w Kościerzynie

Ryszard Michalski
2013-04-08

Zapisy ograniczające konkurencję w dokumentacji przetargu na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.


W ramach relizowanego przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania projektu zakładającego stały monitoring i analizę przetargów publicznych na narzędzia informatyczne, wytropiony został kolejny przypadek zamówienia naruszającego przepisy Prawa Zamówień Publicznych. Mowa o przetargu na „Dostawę fabrycznie nowego sprzętu, oprogramowania oraz upgrade użytkowanego oprogramowania RADIX do wersji SQL w ramach projektu p.n: e–Administracja – szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kościerzyna” ogłoszonego przez kościerzyński magistrat w dniu 7 marca 2013 roku (TED.75975-2013, nr ref. Z.271.2.2013). Szacowana wartość przetargu sięga blisko 200 tysięcy złotych. Termin składania ofert ustalono na 16 kwietnia 2013 roku. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie internetowej Gminy Kościerzyna.

Nieprawidłowości w przedmiotowym przetargu dotyczą posłużenia się znakami towarowymi w opisie przedmiotu zamówienia. Dotyczy to wskazania z nazwy na system „Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edition, English, Incl. 5 CALs. + 10 client user”. Opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób pozostaje w sprzeczności z treścią art. 29 ust. 2 i 3 ustawy PZP. Zgodnie z jego treścią Zamawiający nie może "opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję", a także "opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Należy mieć również na uwadze, iż ustawa PZP daje Zamawiającemu szereg możliwości dokonania opisu przedmiotu zamówienia (systemu operacyjnego) od strony technicznej  i funkcjonalnej (art.30 PZP). Warto w tym miejscu przypomnieć, iż Urząd Zamówień Publicznych przygotował dla zamawiających „ściągę” w postaci „Rekomendacji dotyczących udzielania zamówień na dostawę zestawów komputerowych”, (UZP, Warszawa 2012 r.), które mogą posłużyć jako wzorzec do wypracowania optymalnego i zgodnego z przepisami opisu przedmiotu zamówienia.

W związku ze stwierdzeniem wyżej opisanych nieprawidłowości do zamawiającego zostało wystosowano pismo interwencyjne (można się z nim zapoznać tutaj) z wnioskiem o sanację postępowania i dostosowanie jego zapisów do obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych. W piśmie podkreślono, iż wskazanie z nazwy konkretnego produktu (system operacyjny Windows) od konkretnego producenta (firmy Microsoft), da potencjalnym wykonawcom możliwość jedynie wyboru dystrybutora tego konkretnego systemu, zamykając tym samym drogę do proponowania innych rozwiązań. Taki opis przedmiotu zamówienia wyłącza z konkurencji podmioty, które mogłyby dostarczyć dla zamawiającego rozwiązania techniczne i funkcjonalne od producentów oprogramowania inne niż przez niego wskazane i o nazwach innych niż wymienione w dokumentacji.

Pozostaje mieć nadzieję, że w obliczu przeprowadzonej przez Fundację interwencji urzędnicy z Kościerzyny zmodyfikują opis przedmiotu zamówienia i dostosują go do obowiązujących przepisów PZP. Trzeba mieć na uwadze, że niniejsze postępowanie jest współfinansowane ze środków unijnych, co tym bardziej powinno uczulić urzędników na transparentne prowadzenie postępowań przetargowych.