Fot. Borghetti CC BY-NC-ND 2.0
Fot. Borghetti CC BY-NC-ND 2.0

W Dzienniku Gazecie Prawnej o plagach w przetargach z branży IT

Redakcja
2013-04-09

W dzisiejszym wydaniu gazety można przeczytać o najważniejszych problemach jakie Urząd Zamówień Publicznych stwierdził analizując rynek zamówień publicznych na narzędzia informatyczne.


W artukule zauważono, iż o ile „przetargi na sprzęt komputerowy i systemy informatyczne stanowią ledwie 7 proc. wszystkich zamówień w Polsce, to firmy biorące w nich udział odpowiadają aż za 18 proc. skarg złożonych do Krajowej Izby Odwoławczej”. Tak duża aktywność odwoławcza skutkuje jednak tym, iż średnio postępowanie z branży IT trwa blisko o 1/3 dłużej niż w pozostałych. Jak przyznają eksperci UZP – jest to spory problem. Po części wynika to z winy wykonawców, którzy często bezpodstawnie wnoszą odwołania do przetargów, ale dużą odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponoszą również zamawiający, którzy w nienależyty sposób przygotowują dokumentację przetargową i prowadzą postępowania.

Wszystkie problemy zostały w artykule zebrane w pięciu newralgicznych obszarach:

  • nadużywanie przez wykonawców możliwości wnoszenia odwołań do postępowań i tym samym ich „blokowanie”;
  • nadużywanie przez zamawiających procedur niekonkurencyjnych, tj. ogłaszanie przetargów w trybach ograniczonych czy wybór wykonawców z wolnej ręki;
  • omijanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez udzielanie najpierw zamówień na małe kwoty a potem rozszerzanie umów i zwiększenie wartości zamówień;
  • nieprawidłowe opisywanie przedmiotu zamówienia – tj. używanie znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia i niedopuszczanie rozwiązań równoważnych (w artykule przytoczono m.in. przetarg ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup 541 komputerów z wymogiem zainstalowania na nich systemu Windows 7. Po interwencji Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, który wskazał iż te zapisy są niekonkurencyjne i dyskryminujące dla innych równoważnych rozwiązań na rynku, PFRON postaniwił zmienić dokumentację i dostosować ją do obowiązujących przepisów PZP – można o tym przeczytać tutaj);
  • zmowy wykonawców.


Z całym artykułem pt.”Pięć plag w przetargach z branży IT” autorstwa Pani Sylwii Czubkowskiej można zapoznać się tutaj.

Zachęcamy do lektury!