Fot. Borghetti CC BY-NC-ND 2.0
Fot. Borghetti CC BY-NC-ND 2.0

Gmina Kościerzyna poprawia dokumentację przetargową!

Ryszard Michalski
2013-05-10

Wójt Gminy Kościerzyna docenił uwagi Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania i zdecydował o zmianach w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Przedmiotem przetargu jest „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu, oprogramowania oraz upgrade użytkowanego oprogramowania RADIX do wersji SQL w ramach projektu p.n: e–Administracja – szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kościerzyna” ogłoszonego przez kościerzyński magistrat w dniu 7 marca 2013 roku (TED.75975-2013, nr ref. Z.271.2.2013). Szacowana wartość przetargu sięga blisko 200 tysięcy złotych. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie internetowej Gminy Kościerzyna.

Eksperci Fundacji zwrócili uwagę na niedozwolone użycie znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia. Dotyczy to wskazania z nazwy na system operacyjny „Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edition, English, Incl. 5 CALs. + 10 client user”, co jest niezgodne z przepisami Prawa Zamówień Publicznych. Taki opis przedmiotu zamówienia wyłącza bowiem z konkurencji podmioty, które mogłyby dostarczyć dla zamawiającego rozwiązania techniczne i funkcjonalne od producentów oprogramowania inne niż przez niego wskazane i o nazwach innych niż wymienione w dokumentacji. Z dokładnym opisem zastrzeżeń Fundacji do przedmiotowego postępowania przetargowego można zapoznać się tutaj. W związku z powyższym Fundacja wystosowała do Zamawiającego pismo interwencyjne (można się z nim zapoznać tutaj) z wnioskiem o sanację postępowania i dostosowaniem jego zapisów do obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych.

Co cieszy głos Fundacji nie został zbagatelizowany. W piśmie wystosowanym przez Wójta Gminy Kościerzyna (z pismem można zapoznać się tutaj) doceniono uwagi fundacyjnych ekspertów i podziękowano za przedstawione sugestie: „(...) w imieniu zamawiającego dziękuję za dokonanie obiektywnych z Państwa strony zastrzeżeń co do opisu pierwszej części zamówienia w ramach prowadzonego postępowania pn. „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu, oprogramowania oraz upgrade użytkowanego oprogramowania RADIX do wersji SQL w ramach projektu p.n: e–Administracja – szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kościerzyna”. Powyższa sygnalizacja pozwoliła Zamawiającemu na zwrócenie uwagi również na inne nieścisłości zawarte w wyżej wymienionym opisie przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze podniesione przez Państwa zastrzeżenia, pragnę uprzejmie poinformować, iż Zamawiający dokonał zmiany w treści SIWZ, która została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.”

Bardzo cieszy fakt, iż urzędnicy z Kościerzyny potrafili przyznać się do błędu i bez zbędnej zwłoki skorygowali dokumentację przetargową. Z pewnością opisana sytuacja może posłużyć jako wzorzec współpracy na linii organizacja strażnicza (watchdog) a administracja publiczna. Ukazuje to również, iż obywatelski monitoring administracji publicznej ma sens i jest potrzebny. Warto odnotować, że jest to już kolejny sukces Fundacji w walce z nieprawidłowościami w przetargach publicznych na narzędzia informatyczne w Polsce w ramach projektu „Monitorowanie ogłoszeń przetargowych na oprogramowanie i sprzęt komputerowy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości" realizowanego przez FWIOO przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.