Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r.

Redakcja
2013-03-29

Przedstawiamy Państwu kolejną publikację wydaną przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Jest nią kompendium analityczne największych przetargów IT ogłoszonych w Polsce w II półroczu 2012 roku.


Publikacja powstała w ramach projektu "Monitorowanie zamówień publicznych na oprogramowanie komputerowe przeprowadzanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej" realizowanego przy wsparciu udzielonym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”.

Projekt, w ramach którego powstała niniejsza publikacja, ma na celu kontrolę przetargów publicznych przede wszystkim na oprogramowanie, ale uwzględniono również przetargi na sprzęt komputerowy. W wyniku kontroli zakłada się zwiększenie przejrzystości w publicznym procesie decyzyjnym. Kontrola jest realizowana poprzez stały monitoring zamówień na rozwiązania informatyczne, celem podejmowania interwencji w sprawach przetargów ogłoszonych z naruszeniem przepisów Prawa zamówień publicznych. Realizacja Projektu w istotny sposób przyczyni się do systematycznego podnoszenia poziomu funkcjonowania instytucji publicznych w kraju, a tym samym do dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W przedstawionym raporcie określono zarówno obecną skalę naruszeń przepisów Prawa Zamówień Publicznych występującą w ogłaszanych przetargach, zaprezentowano najczęściej popełniane błędy przy ich konstruowaniu oraz dla pewnej równowagi opisano także kilka wzorcowych postępowań. Z założenia taka zawartość i forma publikacji ma przyczynić się do zwrócenia uwagi przedstawicielom administracji publicznej na rozpisywanie w przyszłości przetargów w zgodzie z obowiązującymi przepisami, tym samym przyczyniając się do zdecydowanie większej przejrzystości zamówień publicznych. Na potrzeby publikacji skontrolowanych zostało łącznie 100 największych przetargów na narzędzia IT opublikowanych w drugim półroczu 2011 roku. Analizie podlegały zarówno przetargi ogłoszone przez instytucje o zasięgu lokalnym, wojewódzkim jak i ogólnopolskim.

Z publikacja można zapoznać się tutaj.

Zapraszamy do lektury!