Fot. Borghetti CC BY-NC-ND 2.0
Fot. Borghetti CC BY-NC-ND 2.0

CPI dodaje warunki równoważności w przetargu na zakup 4000 komputerów

Ryszard Michalski
2013-05-29

Centrum Projektów Informatycznych poprawia dokumentację przetargową po interwencji Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania.


Przypomnijmy, że na początku kwietnia br. ekspertów Fundacji zaniepokoiła treść opisu przedmiotu zamówienia jaki został zamieszczony przy przetargu na „Zakup stanowisk dostępowych, czytników kart oraz monitorów na potrzeby zintegrowanego systemu informatycznego powiadamiania ratunkowego, umożliwiającego przyjęcie i rejestrację zgłoszeń na  numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe” ogłoszonym przez Centrum Projektów Informatycznych. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23 lutego 2013 r. (TED.62143-2013, nr ref. 8-CPI-WZP-2244/13). Szacowana wartość przetargu wynosi ponad 15 mln złotych brutto. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie internetowej Centrum Projektów Informatycznych.

To co zwróciło uwagę fundacyjnych specjalistów w przedmiotowym postępowaniu, to posługiwanie się przy opisie przedmiotu zamówienia znakami towarowymi, tj: „System operacyjny - Microsoft Windows 7 – 32 i 64 bit (lub równoważny umożliwiający prawidłową pracę aplikacji klienchkiej SWD) z możliwością down`grade do Microsoft Windows XP, wraz z najnowszą obowiązującą wersją Service Pack, deklarowaną przez producenta (licencja i nośnik), sterowniki do płyty głównej oraz podzespołów komputera dostarczone na oddzielnych nośnikach. System operacyjny powinien zostać zainstalowany (wraz z aktualizacjami dostępnymi na dzień podpisania umowy) na partycji stanowiącej 25% dysku twardego. Sprzęt powinien posiadać zainstalowane wszystkie sterowniki do wszystkich podzespołów komputera oraz dostarczane w ramach zamówienia aplikacje." Jak zauważyli Eksperci Fundacji użycie nazw konkretnych produktów od konkretnego producenta w dokumentacji przedmiotowego zamówienia publicznego jest dyskryminujące dla wykonawców mogących oferować produkty o porównywalnej funkcjonalności ale innych marek. Eksperci podkreślili, że rynku istnieje wiele różnych systemów operacyjnych, stąd nie ma powodu zamykania się na inne dostępne rozwiązania. Dopuszczenie w przedmiotowym postępowaniu składania ofert jedynie na system operacyjny Microsoft jest wykluczające dla produktów równoważnych, narusza to tym samym przepisy Prawa Zamówień Publicznych - tj. zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art.7 ust.1 PZP) oraz prawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia (naruszenie art.29 ust.2 i 3 PZP). W związku z powyższym Fundacja wystosowała do zamawiającego pismo interwencyjne z wnioskiem o sanację postępowania i dostosowanie dokumentacji przetargowej do obowiązujących przepisów PZP (z pismem można zapoznać się tutaj).

W odpowiedzi na pismo Fundacji, dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Pan Piotr Czyż poinformował, iż Zamawiający zmieni Opis Przedmiotu Zamówienia przedmiotowego postępowania i w dokumentacji zostanie opisana równoważność systemu operacyjnego. Z pełną treścią odpowiedzi można zapoznać się tutaj.

Doprowadzenie do zmiany zapisów w dokumentacji przetargowej przedmiotowego postępowania jest kolejnym sukcesem Fundacji w ramach projektu „Monitorowanie ogłoszeń przetargowych na oprogramowanie i sprzęt komputerowy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości" realizowanym przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”.