Fot. Borghetti CC BY-NC-ND 2.0
Fot. Borghetti CC BY-NC-ND 2.0

PUP w Ostrołęce narusza przepisy PZP?

Ryszard Michalski
2013-06-21

W dokumentacji przetargu na zakup sprzętu komputerowego zamieszczono zapisy faworyzujące produkty firmy Microsoft.


Sprawa dotyczy postępowania przetargowego rozpisanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 czerwca 2013 r. (Numer ogłoszenia w BZP: 112529 – 2013). Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie internetowej ostrołęckiego „pośredniaka”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych (PZP) Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który faworyzowałby konkretne produkty od konkretnego producenta. Taka sytuacja zachodzi w momencie użycia w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych i jednoczesnym niedopuszczeniu oferowania rozwiązań równoważnych, a właśnie taka sytuacja nastąpiła w PUP w Ostrołęce. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający przedstawił wymóg dostarczenia komputerów z zainstalowanym oprogramowaniem firmy Microsoft, na które składają się:

  • Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik;
  • Microsoft Office 2010 lub nowszy, wersja dla firm , w licencji OEM lub MOLP, nośniki do instalacji.

 

Problem w tym, że Zamawiający nie przedstawił żadnych kryteriów równoważności dla wskazanych z nazwy programów. Przygotowana w ten sposób dokumentacja przetargowa narusza przepisy PZP w postaci niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w opublikowanym ogłoszeniu i SIWZ (naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP) oraz nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). W związku z powyższym w dniu 19 czerwca br. Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania wystosowała pismo interwencyjne (można się z nim zapoznać tutaj), w którym wnioskuje o modyfikację SIWZ i dostosowanie opisu przedmiotu zamówienia do obowiązujących przepisów PZP.

Niniejszy przetarg jest kolejnym przykładem świadczącym o naruszaniu przepisów PZP przez jednostkę administracji publicznej. Niestety po raz kolejny w trakcie tworzenia opisu przedmiotu zamówienia zamiast cech funkcjonalnych jakie powinien on posiadać, Zamawiający posiłkuje się wskazaniem konkretnego z nazwy produktu jaki planuje nabyć. Stąd dochodzi do patologicznego uproszczenia, które prowadzi do tego, że system operacyjny jest de facto nazywany jako Microsoft Windows a pakiet biurowy jako Microsoft Office. Pozostaje to w sprzeczności z przepisami PZP, które jasno określają, iż przy opisywaniu zamawianych produktów niedopuszczalne jest używanie nazw towarowych, gdyż z góry sugeruje to wykonawcom proponowanie konkretnych rozwiązań, ograniczając w tym przypadku konkurencję. Nie można bowiem z góry wykluczyć, iż wykonawca nie będzie miał możliwości zaproponowania innego z nazwy a równoważnego funkcjonalnie produktu, który spełni wymagania zamawiającego. Gdy tylko Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ustosunkuje się do przedstawionych wątpliwości, niezwłocznie poinformujemy o tym na serwisie www.pppit.org.pl.

Aktualizacja z dnia 11 lipca 2013 r.

Miło nam poinformować, że w odpowiedzi na wniosek Fundacji, w piśmie datowanym na 1 lipca br. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce skorygował dokumentację zamówienia, tym samym dostosowując ją do obowiązujących przepisów PZP. Z pełną odpowiedzią Zamawiającego można zapoznać się tutaj.