Fot. Borghetti CC BY-NC-ND 2.0
Fot. Borghetti CC BY-NC-ND 2.0

Bez równoważności na Politechnice Gdańskiej

Ryszard Michalski
2013-06-26

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania podjęła interwencję w sprawie podejrzenia naruszenia przepisów Prawa Zamówień Publicznych w przetargu ogłoszonym przez gdańską politechnikę.


Ogłoszenie pt. „Dostawa dla Politechniki Gdańskiej w 2013 r. oprogramowania systemowego, użytkowego i graficzno-edytorskiego” zostało opublikowane 5 czerwca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (Centralny numer postępowania: ZP/211/025/D/13). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju oprogramowania. Wśród niego można wymienić:

 • Microsoft Windows 8 Professional PL MOLP EDU UPG
 • Microsoft Office 2013 STD EDU MOLP PL 
 • Microsoft Office 2013 PRO EDU MOLP PL 
 • Microsoft Project Standard MOLP EDU 
 • Microsoft Visio Standard MOLP EDU 
 • Microsoft Visio Professional MOLP EDU 
 • Adobe Acrobat Professional EDU 
 • Adobe Photoshop Extended EDU PL CS6 
 • Adobe Captivate EDU 
 • Adobe Creative Suite Master Collection 6 WIN PL Student&Teacher 
 • Adobe Design & Web Premium EDU 
 • Adobe Audition CS6 ENG EDU 
 • CorelCAD 
 • Corel Draw X6 PL EDU Nośnik do Corel Draw X6 PL EDU
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard EDU MOLP 
 • CadSoft Eagle Standard EDU (Layout + Schematic + Autorouter) licencja aktualizująca z wersji 5 dla pięciu użytkowników 
 • TeamViewer Corporate 
 • DMDE Professional 
 • Acronis True Image Home 2013 PL 
 • Sonel Pomiary Elektryczne 5 
 • Sonel Pomiary Elektryczne aktulizacja z wersji 4 
 • Sonel Schematic 2 
 • Mathtype 6.9 EDU 
 • Symantec Ghost Solution Suite Device EDU 
 • Symantec Ghost Solution Server EDU 
 • SUSE Linux Enterprise Server przedłużenie licencji EEE53ED0ECB878 o kolejne 3 lata 
 • SUSE Linux Enterprise Server EDU dla X86, AMD64 I Intel 64 z 3 letnią subskrypcją 
 • Redhat Enterprise EDU
 • Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (2 sockets)

 

Nieprawidłowości w przedmiotowym przetargu dotyczą posłużenia się znakami towarowymi w opisie przedmiotu zamówienia. Co istotne Zamawiający nie dopuścił przy tym możliwości zaproponowania rozwiązań równoważnych. Opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób pozostaje w sprzeczności z treścią art. 29 ust. 2 i 3 ustawy PZP. Zgodnie z jego treścią Zamawiający nie może "opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję", a także "opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Należy mieć również na uwadze, iż ustawa PZP daje Zamawiającemu szereg możliwości dokonania opisu przedmiotu zamówienia (systemu operacyjnego) od strony technicznej  i funkcjonalnej (art.30 PZP). Warto w tym miejscu przypomnieć, iż Urząd Zamówień Publicznych przygotował dla zamawiających „ściągę” w postaci „Rekomendacji dotyczących udzielania zamówień na dostawę zestawów komputerowych”, (UZP, Warszawa 2012 r.), które mogą posłużyć jako wzorzec do wypracowania optymalnego i zgodnego z przepisami opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z tym Fundacja przygotowała pismo interwencyjne (można się z nim zapoznać tutaj), w którym wnioskuje o modyfikację SIWZ i dostosowanie opisu przedmiotu zamówienia do obowiązujących przepisów PZP. O wynikach podjętych działań będziemy informować w serwisie.