Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku

Redakcja
2013-08-30

Z przyjemnością prezentujemy Państwu kompendium analityczne największych przetargów IT ogłoszonych w Polsce w I półroczu 2013 roku.


Raport podsumowuje kolejny etap badania prowadzonego przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania i systematycznego monitoringu zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w Polsce. Obejmuje on okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku. Dokonano w nim analizy przetargów pod kątem opisu i konstrukcji, wskazano ile z monitorowanych przetargów ogłoszono z naruszeniem przepisów prawa. Wymieniono również najczęstsze przyczyny nieprawidłowości.

Oddając niniejszy Raport w Państwa ręce mamy nadzieję, że pomoże on uniknąć najczęstszych błędów przy ogłaszaniu zamówień na narzędzia informatyczne, przekładając się na większą racjonalność dysponowania środkami publicznymi, przejrzystość ich wydawania oraz wspomagając zachowanie zasad uczciwej konkurencji.

Projekt „Monitorowanie ogłoszeń przetargowych na oprogramowanie i sprzęt komputerowy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości" jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”.

Z publikacją można zapoznać się tutaj.

Zapraszamy do lektury!