Podsumowanie działań interwencyjnych Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania

Ryszard Michalski
2013-08-30

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją podsumowującą działania interwencyjne podjęte przez Fundację w okresie od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku w projekcie zakładającym monitoring przetargów publicznych na narzędzia informatyczne.


Interwencje były przeprowadzone w sprawach niezgodnych z przepisami prawa zamówień publicznych czynności Zamawiających wraz z wnioskami w sprawie ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Łącznie w ramach prowadzonych działań podjęto 21 interwencji u Zamawiających, które zostały opisane w publikacji. W raporcie przybliżono również 6 przetargów, które mogą posłużyć Zamawiającym za dobre przykłady.

Zaprezentowane w niniejszej publikacji interwencje zostały podjęte przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania w okresie od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku w ramach działań przewidzianych w projekcie „Monitorowanie ogłoszeń przetargowych na oprogramowanie i sprzęt komputerowy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości” realizowanym przy wsparciu udzielonym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”.

Z podsumowaniem interwencji można zapoznać się tutaj.

Zapraszamy do lektury.