Monitoring zamówień publicznych rozpoczęty

Rafał Brzychcy
2009-12-20

Nieodłącznym elementem serwisu jest działanie polegające na monitorowaniu zamówień publicznych na narzędzia informatyczne. Jak pokazuje praktyka, zamówienia te często konstruowane są nieprawidłowo.


Rozpoczynamy serię publikacji na temat wartych wiele milionów złotych rocznie zakupów, realizowanych przez polską administrację w ramach zamówień publicznych na oprogramowanie. Wydatki takie bywają nieracjonalne i dokonuje się ich z naruszeniem prawa. Podejmując temat bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej administracji państwowej oraz szukając oszczędności w dobie kryzysu, należy dokonywać dokładnej analizy potrzeb urzędów, by wydatkować finanse publiczne w sposób racjonalny, odpowiadający rzeczywistym potrzebom organów publicznych. W szczególności należy uwzględniać rozwiązania konkurencyjne, w tym wolne i otwarte oprogramowanie.

Opis monitorowanych zamówień publicznych będzie dotyczył takich przypadków, co do których istnieje podejrzenie o nieprawidłowość. Dodatkowo, w 20 wybranych przypadkach nieprawidłowo skonstruowanych przetargów, zostaną przez nas wniesione środki ochrony prawnej, czyli sugestie zmian oraz zapytania do zamawiającego w sprawie błędów, które pojawiły się w procedurach i dokumentach przetargowych.

Działania monitorujące i ich rezultaty będziemy na bieżąco raportować i opisywać w niniejszym dziale.

Reload Image