Podsumowanie szkolenia 18.02. br. w Krakowie

Rafał Brzychcy
2010-02-23

18 lutego 2010 r. w Krakowie odbyło się drugie bezpłatne szkolenie pt. "Konstruowanie zamówień publicznych na narzędzia informatyczne".


Dziękujemy za uczestnictwo 15 przedstawicielom urzędów admnistracji państwowej i samorządowej, reprezentującym:

- Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie,
- Urząd Miasta w Krakowie,
- Urząd Marszałkowski w Kielcach,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
,
- Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
- Urząd Marszałkowski w Krakowie.

Celem szkolenia było wszechstronne przygotowanie jego uczestników do realizacji procedur przetargowych, odpowiadających potrzebom właściwych jednostek organizacyjnych (urzędów), uwzględniających obowiązujące normy prawne, organizacyjne i techniczne oraz gwarantujących zachowanie warunków swobodnej konkurencji dostawców.

Wykładowcami byli wysokiej klasy specjaliści: dr Tomasz Barbaszewski - doswiadczony praktyk w dziedzinie wdrożeń oprogramowania w urzędach publicznych, prawnik Roman Bieda - specjalizujący się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii oraz prawniczka Bogusława Garczyńska-Wąs - specjalizująca się w dziedzinie doradztwa prawnego w zakresie zamówień publicznych. Z sylwetkami wykładowców można zapoznać się tutaj.

Uczestnicy ocenili szkolenie jako dobre (4/5). Otrzymane sugestie co do programu zostaną wykorzystane przy organizacji kolejnych edycji, m.in. zwiększona zostanie część praktyczna, a także opracowane zostaną bardziej przejrzyste materiały szkoleniowe.

Za udział w szkoleniu wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy.

 

Reload Image
Autor: redakcja serwisu PPP IT
2010-02-24 10:44:36
Na tym etapie projektu koncentrujemy się na szkoleniu pracowników odpowiedzialnych za konstruowanie i ogłaszanie przetargów w urzędach, które ogłaszają największe przetargi, a ze względu na swoją rangę mają największe mozliwości oddziaływania na instytucje im podlegające. Jako organizatorzy szkoleń mamy ograniczone środki i "moce przerobowe", stąd konieczność takiego właśnie doboru uczestników. Na stronach serwisu publikować będziemy jednak wydawnistwa i materiały związane z tematyką szkoleń - już teraz dostępna jest broszura o prawnych aspektach przetargów na oprogramowanie - zapraszamy do lektury!
Autor: Tomrac
2010-02-12 23:28:38
Dlaczego szkolenie jest dostępne tylko dla pracowników oraz informatyków? Myślę że studenci zarówno administracji oraz innych którzy w przyszłości z omawianym problemem kiedyś muszą się spotkać, byliby zainteresowani uczestnictwem w takim szkoleniu.
Autor: Redakcja PPP IT
2010-02-02 23:26:53
Oczywiście zapraszamy do Krakowa. Kolejne szkolenia odbędą się w Warszawie, we Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. Informacje o tym znajdują się w dziale "Terminy Szkoleń"
Autor:
2010-02-02 22:58:55
Czy to jest w Krakowie czy Poznaniu ? Bo w tytule jest Kraków a w treści Poznań :-(