&nbsp<br/>&nbsp
 
 

Prawne aspekty zamówień publicznych na oprogramowanie

Rafał Brzychcy
2010-02-03

Oddajemy w Państwa ręce informator pt. "Prawne aspekty zamówień publicznych na oprogramowanie", zawierający wskazówki dotyczące specyfiki konstruowania przetargów na narzędzia informatyczne.


Organy administracji i inne organy władzy publicznej od dawna korzystają z systemów teleinformatycznych. Wykorzystywane są one na przykład do udostępniania informacji publicznych, załatwiania spraw indywidualnych, prowadzenia publicznych konsultacji, prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych. Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne służy nie tylko wspieraniu ich wewnętrznej działalności (w tym komunikacji między tymi podmiotami, tzw. A2A). Jest ona także środkiem do celu jakim jest usprawnienie komunikacji urzędów i obywateli (tzw. A2C, C2A) oraz urzędów i przedsiębiorców (tzw. A2B, B2A). Już na obecnym stopniu zaawansowania informatyzacji prawidłowe wykonanie wielu czynności urzędowych zależy w dużym stopniu od sprawności działania systemów teleinformatycznych. W przyszłości należy oczekiwać dalszej ekspansji tych systemów, a w konsekwencji sytuacji, w której władza publiczna będzie wspierana przez nie niemal na każdej płaszczyźnie swojej działalności. Dlatego też wyjaśnienie wszelkich istotnych czynników, przepisów, i umiejscowienie ich w jednym opracowaniu stanowiącym kompendium wiedzy na ten temat, z naszego punktu widzenia jest konieczne. W informatorze znajdziecie Państwo rownież wiele szczegółow dotyczących specyfiki konstruowania i przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia na oprogramowanie.

 

Reload Image