18 marca szkolenie w Warszawie - rekrutacja

Grzegorz Kujawiński
2010-03-03

Do 12 marca odbywać się będzie nabór na bezpłatne szkolenie pt. "Konstruowanie zamówień publicznych na narzędzia informatyczne", skierowane do urzędników administracji publicznej, zaangażowanych w przygotowywanie przetargów na oprogramowanie.


Szkolenie organizowane jest zarówno dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za ogłaszanie przetargów, jak i dla informatyków, pracujących w działach IT.

Celem szkolenia jest wszechstronne przygotowanie jego uczestników do realizacji procedur przetargowych, odpowiadających potrzebom właściwych jednostek organizacyjnych (urzędów), uwzględniających obowiązujące normy prawne, organizacyjne i techniczne oraz gwarantujących zachowanie warunków swobodnej konkurencji dostawców.

Program szkoleń oraz formularz zgłoszenia znajduje się tutaj.

informacja nt. wolnych miejsc i terminach szkoleń - tutaj.

Reload Image