Patronat MSWiA nad projektem

Rafał Brzychcy
2009-12-05

2 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż objął honorowym patronatem prowadzony przez Fundację projekt "Prawidłowe i transparentne przetargi publiczne na narzędzia informatyczne".


Witold Drożdż odpowiada w MSWiA m.in. za rozwój społeczeństwa informacyjnego, informatyzację administracji publicznej i infrastrukturę teleinformatyczną. Ponadto jest Pełnomocnikiem Rządu ds. przygotowania organów administracji do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym, wiceprzewodniczącym Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności oraz Przewodniczącym Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji Programu „Polska Cyfrowa”.

W liście skierowanym do Fundacji minister Witold Drożdż zaznaczył: Inicjatywa, mająca na celu rozszerzenie oraz zdobycie specjalistycznej wiedzy, pomocnej w prawidłowym i przejrzystym konstruowaniu przetargów na oprogramowanie oraz narzędzia informatyczne, jest cenna i godna poparcia.

Dodatkowo zauważył, iż istotnym jest, że w ramach projektu odbędzie się również ogólnopolskie badanie aspektów stosowania narzędzi informatycznych w administracji rządowej pt. "Wykorzystanie narzędzi IT w rządowej administracji publicznej", umożliwiające zebranie opinii na temat zapotrzebowania na rozwiązania IT w administracji.

Patronat MSWiA nad projektem PPP IT świadczy o tym, że ministerstwo nie tylko docenia znaczenie przedsięwzięć, mających na celu wspieranie budowy sprawnej e-administracji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ale też gotowe jest popierać oddolne inicjatywy społeczne, takie jak niniejszy projekt.

Reload Image