Administracja w Polsce chce tylko Oracle

Grzegorz Kmita
2010-03-05

Niedawno głośna była sprawa rezygnacji Policji z korzystania z baz danych Oracle - oparty na nich Krajowy System Informacyjny Policji kosztował aż do 40 mln zł rocznie. Jak wygąda to w innych jednostkach administracji państwowej?


Policja postanowiła stworzyć własny system, co wiąże się z dodatkową korzyścią - pełną dostępnościa do kodu źródłowego, co w przypadku takiej instytucji ma kluczowe znaczenie. (O próbach zastosowania otwartych rozwiązań w Policji pisaliśmy w artykule Policja rozważa migrację na wolne i otwarte oprogramowanie. Tymczasem wiele innych urzędów kontynuuje uzależnienie od oprogramowania informatycznego giganta.

1 marca ukazała się w BZP informacja o przetargu (nr 54280 - 2010), ogłoszonym przez Departament Informatyki i Telekomunikacji Narodowego Banku Polskiego. Przedmiotem zamowienia jest Zakup licencji oprogramowania Oracle wraz z roczną Asystą Techniczną i Konserwacją. W opisie przetargu czytamy m.in.:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dodatkowych licencji Partitioning firmy Oracle Corporation wraz z usługą Asysty Technicznej i Konserwacji na 1 rok dla Narodowego Banku Polskiego na potrzeby eksploatowanych w NBP systemów informatycznych tj. SWAT i ZSK.
(...)
3. Dopuszcza się zaoferowanie produktu równoważnego do produktu określonego w ust. 1. Równoważność dotyczy licencji, oprogramowania i usługi. Równoważność oznacza, że: 1) warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania są nie gorsze niż licencja produktu określonego w ust. 1,
2) nabycie licencji oprogramowania równoważnego pozwala na legalne używanie posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania Oracle,
3) funkcjonalność oprogramowania równoważnego nie może być gorsza od funkcjonalności oprogramowania określonego w ust. 1,
4) oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem Oracle funkcjonującym u Zamawiającego,
5) oprogramowanie równoważne nie może zakłócić pracy środowiska systemowo-programowego Zamawiającego,
6) oprogramowanie równoważne musi w pełni współpracować z systemami już eksploatowanymi u Zamawiającego, tj. SWAT i ZSK,
7) Oprogramowanie równoważne musi zapewniać pełną, równoległą współpracę w czasie rzeczywistym i pełną funkcjonalną zamienność produktu z produktem Oracle.
8) warunki i zakres usługi asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania równoważnego muszą być nie gorsze niż usługa określona w ust. 1.
(...)

Czemu opisujemy ten przetarg w dziale "Monitoring"? Otóż Zamawiający już w tytule zamówienia podaje, o jaki konkretnie produkt chodzi - co jest niezgodne z art. 29 pkt.3 Prawa zamówień publicznych. Co prawda Zamawiający dopuszcza w opisie oferty równoważne i podaje kryteria równoważności, jednak nie można oprzeć się wrażeniu, że tylko teoretycznie - oto bowiem w załącznikach do SIWZ znajdujemy gotowy formularz protokołu odbioru:

Niniejszym potwierdzamy dostawę:
1. Certyfikatu Licencji producenta oprogramowania Oracle, Certyfikatu usługi ATiK - producenta oprogramowania Oracke, Umowy i Licencji (forma papierowa), dających prawo do korzystania przez Nabywcę z ponizszych produktów:
Oracle Partitioning Enterprise Edition Option - named user license - 600 szt.(...)O żadnej równoważności nie ma także mowy w przetargu ogłoszonym 2 marca przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedmiotem zamówienia nr. 61497-2010 jest Zakup licencji oprogramowania Oracle wraz z usługą wsparcia technicznego (ATiK).

W wymaganiach dotyczących umowy Zamawiający zamieszcza stosowne, bardzo konkretne zapisy:

Par. 2. Wymagania dotyczące wykonania umowy
1. wykonawca oswiadcza, że:
1). Producentem oprogramowania jest Oracle International Corporation z siedzibą 500 Oracle PArkway, Redwood City, California 94065 USA (...)Na bazach Oracle opiera swoją pracę administracja wszystkich szczebli. Świadczy o tym np. przetarg ogłoszony 1 marca przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (nr. 60302-2010) na Zebranie, zorganizowanie w odpowiednie struktury danych i integracja danych obejmujących część województwa dolnośląskiego (146 arkuszy), w ciągłą bazę dla potrzeb „Bazy Danych Topograficznych (TBD)” oraz import bazy do struktur Oracle Spatial, albo kolejny (nr. 53760 - 2010) - ogłoszony 26 lutego przez Starostwo Powiatowe w Wołowie - którego przedmiotem jest Dostawa oprogramowania bazy danych Oracle 11G wraz z licencją Standard Edition One i z asystą techniczną.

Podobnych przykładów, jak te wspomniane, w kraju jest bardzo wiele.

Policja postanowiła więc stworzyć własny system, co wiąże się z dodatkową korzyścią - pełną dostępnościa do kodu źródłowego, co w przypadku takiej instytucji ma kluczowe znaczenie. (O próbach zastosowania otwartych rozwiązań w Policji pisaliśmy w artykule Policja rozważa migrację na wolne i otwarte oprogramowanie. Tymczasem wiele innych urzędów kontynuuje uzależnienie od oprogramowania informatycznego giganta.
Reload Image
Autor: Sokół
2010-03-09 18:29:53
Należy zapytać poszczególne urzędy zakupujące zakupujące oprogramowanie bazodanowe o charakterze własnościowym w trybach opisanych ustawą o dostępie do informacji publicznej o wyjaśnienie, dlaczego zakupuje oprogramowanie bazodanowe o charakterze własnościowym z konkretnym określeniem funkcji, których oprogramowanie bazodanowe open source nie posiada.
Autor: Kamil Porembiński
2010-03-08 17:32:19
"Przedmiotem zamówienia jest zakup dodatkowych licencji..." Dla mnie wsio jasne
Autor: DekeR
2010-03-06 13:01:04
@ www : skoro większość rynku "posiada" Microsoft to nie widzę nic dziwnego w tym, że to on jest najczęściej "wybierany" przez co przetargi są źle rozpisywane. @ Spostrzegawczy : czyli PPPIT powinno przemilczeć błąd na korzyść Oracle, bo wcześniej Fundacja miała z Nimi "interes"? Chyba nie na tym ma to polegać...
Autor: Grzegorz Kmita (redakcja)
2010-03-05 16:27:13
@Spostrzegawczy: Tekst nie jest krytyką Oracle, lecz źle rozpisanych przetargów, i - bardziej ogólnie - urzędów administracji publicznej. Inna sprawa: to że ktoś nas wspierał (czy wspiera nadal) nie oznacza, że nie możemy pozwolic sobie na krytykę - gdyby tak było, to najlepszym sposobem na "zamknięcie ust" nam (czy innym organizacjom pozarządowym) byłoby... udzielenie wsparcia ;-)
Autor: Grzegorz Kmita (redakcja)
2010-03-05 16:22:58
@malkontent: Dzięki za uwagi. Linki zostały poprawione, a co do czytelności ilustracji, to... oryginały wcale nie są znacznie czytelniejsze, gdyż Zamawiający umieścili w internecie marnej jakości skany (blade i o b. niskiej rozdzielczości)
Autor: Spostrzegawczy
2010-03-05 15:21:50
Ciekawe, że Oracle kiedyś wspierał WiOO w Szkole. A tutaj taki tekst?
Autor: malkontent
2010-03-05 15:20:39
Te zrzuty ekranu są w ogołe nieczytelne. Poprawić!
Autor: malkontent
2010-03-05 15:19:20
W tekście jest bardzo wiele nieaktywnych linków. Bardzo nieprofesjonalne podejśie do redakcji. Jak widze taki tekst, to już mi się dalej nie chce czytać.
Autor: wezyr
2010-03-05 14:49:20
Ciekawe, to i przetargi na bazy danych inne niż MS są ustawiane? Dobrze, że serwis podejmuje ten temat bo Oracle nie jest bazą idealną. Dużo lepsze rozwiązania oferuje wolny PostgreSQL.
Autor: www
2010-03-05 14:35:02
Wreszcie jakiś artykuł nie nawiązujący do Mcrosoft. Brawo.