Podsumowanie szkolenia 18 marca w Warszawie

Grzegorz Kmita
2010-03-19

18 marca 2010 r. w Warszawie odbyło się trzecie z cyklu szkoleń pt. Konstruowanie zamówień publicznych na narzędzia informatyczne dla przedstawicieli urzędów administracji publicznej.


W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele:

- Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji
- Narodowego Funduszu Zdrowia
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
- PFRON Warszawa
- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
- Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
- Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Terenowy Bank Danych w Białymstoku
- Politechniki Warszawskiej

Wykładowcami byli: dr Tomasz Barbaszewski - doświadczony praktyk w dziedzinie wdrożeń oprogramowania w urzędach publicznych i wykładowca uniwersytecki, oraz prawnicy: Krzysztof Siewicz - specjalizujący się w prawie autorskim i prawnych aspektach nowoczesnych technologii (kancelaria Grynhoff Woźny Maliński) i Bartłomiej Wachta, radca prawny wyspecjalizowany w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, zajmujący się zarówno bieżącym doradztwem w trakcie przetargów, jak i reprezentacją stron przed Zespołem Arbitrów przy Prezesie UZP oraz przed sądem. Z sylwetkami wykładowców można zapoznać się tutaj.

Za udział w szkoleniu wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy, a jednocześnie zapraszamy na kolejne szkolenie, które odbędzie się 22 kwietnia we Wrocławiu - zapisy już trwają, a wkrótce podamy więcej szczegółów.

Reload Image