Windows, MS Office, McAfee - kolejny duży przetarg w MON

Grzegorz Kmita
2010-03-24

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło przetarg o wartości 9,5 - 13,5 mln zł, w którym wkskazuje się z nazwy zamawiane oprogramowanie. Jest to niezgodne z Prawem zamówień publicznych, pozostaje za to w całkowitej zgodzie z wewnętrznymi wytycznymi MON.


23 marca Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON ogłosił przetarg (nr 84703-201010) na Dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania. Przedmiotem zamówienia są m.in. serwery dwuprocesorowe (32 komplety), serwery czteroprocesorowe (30 kompletów), stacje robocze (532 komplety), małogabarytowe stacje robocze (100 kompletów), komputery przenośne (110 kompletów), monitory, pamięci masowe oraz oprogramowanie Microsoft i McAfee. Zamówienie składa się z 13 części, a jego łączna wartość to szacunkowo 2,5 - 3,5 mln euro, czyli ok. 9,5 - 13,5 mln zł.

Na co MON zamierza wydać znaczącą część tej kwoty? Na wskazane z nazwy własnościowe oprogramowanie firmy Microsoft oraz ochronę antywirusową McAfee. SIWZ wraz z załącznikami mozna pobrać (po zalogowaniu) ze stron internetowych oddziału zamówień elektronicznych Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON, a czytamy tam, że wszystkie zamawiane stacje robocze (łącznie 632 szt.) oraz notebooki (110 szt) muszą być wyposażone w system Microsoft Windows:a wątpliwości co do ewentualnego dopuszczenia ofert równoważnych rozwiewają zapisy:

Następne pozycje zamówienia to oprogramowanie:
Do ogłaszania przetargów niezgodnie z Prawem zamowień publicznych, które nie pozwala na jednoznaczne wskazywanie zamawianych produktów za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, urzędy administracji państwowej zdążyły nas już przyzwyczaić. W tym przypadku zamówienie to jest o tyle "prawidłowe", że zostało sporządzone zgodnie z "Wykazem obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do stosowania w Resorcie Obrony Narodowej" ogłoszonym przez Departament Informatyki i Telekomunikacji MON, w ktorym wskazuje się system MS Windows jako obowiązujący standard we wszystkich jednostkach podlegających ministerstwu. (Pisaliśmy o tym w artykule MS Windows "obowiązującym standardem" w MON.)

Przetarg ten obrazuje zjawisko uzależnienia naszej administracji od jednego producenta oprogramowania oraz utrwalania jego niemal monopolistycznej pozycji na rynku IT administracji publicznej. Co więcej, pokazuje inną dominującą tendencję: zakup systemu operacyjnego MS Windows pociąga za sobą także zakup innego oprogramowania własnościowego - w tym przypadku pakietu biurowego oraz programu antywirusowego. W kontekście dodatkowych wymagań, stawianych przez Zamawiającego (certyfikaty zgodności, oznakowania "Windows 7 Compatible" itp.), widać też jasno, że wzmiankowana tu i ówdzie dopuszczalna równoważność to jedynie pusty zapis, nie mający pokrycia w rzeczywistości.

Na koniec jeszcze jedna ciekawostka z dziedziny vendor lock-in w naszej administracji.

Jak czytamy w ogłoszeniu o przetargu, po ocenie ofert przez Zamawiającego i uznaniu ofert za spełniające Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawcy, których oferty spełniają Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zostaną zaproszeni do składania ofert w aukcji elektronicznej. (...) Wymagania techniczne urządzeń informatycznych do udziału w aukcji elektronicznej:
1) komputer klasy PC;
2) system operacyjny Windows XP (system Windows 7 nie jest obsługiwany);
(...)
5) przeglądarka Internet Explorer 6.0 bądź wyższa.

Oferty można składać do dn. 28.04.2010, godz. 9. Prosimy nie zapominać o wcześniejszym zaopatrzeniu się w system Windows XP z przegladarką Internet Explorer 6.0 bądź wyższą - bez tego na udział w przetargu nie ma szans!

Reload Image
Autor: Grzegorz Kmita (redakcja)
2010-03-26 10:54:54
Prosimy o uważne czytanie naszych artykułów - w jednym z ostatnich został opisany przetarg, w którym Zamawiający wskazał właśnie RHEL, w naszych artykułach pojawiały się także przetargi na produkty Oracle, NOD lub - jak w powyższym tekście - McAfee... Po drugie, można po prostu zgłosić nam przetarg z sugestią jego opisania, ale niewątpliwie wymaga to nieco więcej wysiłku niż krytykowanie nas w komentarzach. Tym niemniej dziękujemy za uwagę.
Autor: monitoring
2010-03-25 20:41:27
A dlaczego nie napiszecie o przetargu w Policji gdzie jest wpisane RHEL 5.x. Jak rozumiem to jest zgodne z prawem według Was bo to nie oprogramowanie Microsoft?