FRDL partnerem merytorycznym projektu

Grzegorz Kmita
2009-12-23

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, w ramach swoich celów statutowych, zdecydowała się wesprzeć działania projektu PPP IT. Decyzja zapadła 14 grudnia 2009 r. po spotkaniu przedstawicieli FWiOO z kierownictwem poznańskiego ośrodka FRDL.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej to jedna z najbardziej zasłużonych polskich organizacji pozarządowych, która niemal od początku istnienia demokratycznego państwa polskiego - od ponad 20 lat - działa na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja jest największą polską organizacją pozarządową wspierającą rozwój samorządności. Posiada 16 regionalnych ośrodków z filiami, zarządza ponadto czterema Wyższymi Szkołami Administracji Publicznej i Polskim Instytutem Demokracji Lokalnej. Ma ogromne doświadczenie w działalności szkoleniowej i doradczej dla instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych oraz nauczycieli i młodzieży, a także w przygotowywaniu i wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju lokalnego.

Partnerstwo merytoryczne z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej umożliwi skuteczniejsze prowadzenie naszych działań wśród instytucji samorządu terytorialnego, czyli w obszarze, w którym FRDL ma największe doświadczenie i rozległą sieć kontaktów. Planowanie jest m.in. przeprowadzenie badań na temat wykorzystywanego oprogramowania w instytucjach samorządowych - na kształt przygotowywanego we współpracy z instytutem Pentor badania w urzędach administracji rządowej. Tego rodzaju badania porównawcze będą mogły stanowić cenną podstawę do planowania skutecznych działań, zróżnicowanych pod kątem potrzeb wymienionych typów urzędów publicznych.

Reload Image