Interwencja w sprawie przetargu Urzędu Marszałkowskiego w W-wie

Grzegorz Kmita
2010-04-02

W dniu dzisiejszym (2 kwietnia 2010) Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania wystosowała pismo interwencyjne do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w Warszawie, który w dn. 30 marca br. ogłosił przetarg na dostawę, montaż i instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego. W ogłoszeniu wskazano z nazwy, z dokładnością do konkretnych wersji, pakiety biurowe oraz oprogramowanie antywirusowe i archiwizujące.


W ogłoszeniu o przetargu (nr. 70311 - 2010; data zamieszczenia: 30.03.2010, data otwarcia ofert: 9.04.2010), opublikowanym na stronach Wydziału Zamowień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego czytamy m.in.:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego: komputery klasy Desktop PC wraz z Polish - Microsoft Office 2007 Small Business OEM + nośnik - 7 szt; (...) komputery klasy Notebook wraz z Polish - Microsoft Office 2007 Small Business OEM + nośnik - 10 szt; (...) licencja programu archiwizującego WinRAR - wersja 3.91 - 10 szt; oprogramowanie Eset Smart Security BE Suite GOV 1Y - 10 szt; oprogramowanie Microsoft Office Project Standard 2007 P1 BOX - 1 szt.

Dokument SIWZ nie został opublikowany - jako, że jest to przetarg ograniczony, otrzyma go sześciu oferentów, zaproszonych przez Zamawiającego do skladania ofert. Jednak już samo ogłoszenie o przetargu stanowi naruszenie przepisów ustawy Prawo zamowień publicznych, ktora w art. 29 ust. 2 i 3 stanowi, że Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, a także opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny“. Tymczasem w tym przypadku Zamawiający nie pokusił się o opisanie przedmiotu zamowienia od strony technicznej ani funkcjonalnej, nie wspomina też o dopuszczeniu ofert rownoważnych.

Dlatego też uznaliśmy za wskazane wystosować pismo interwencyjne w tej sprawie, we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Rafała Malujdy. Pismo zostało wysłane w dn. 2 kwietnia 2010; jego treść znajduje się tutaj. O dalszym przebiegu tej sprawy będziemy na bieżąco informować w naszym serwisie.

Reload Image
Autor: Bartłomiej C
2010-04-14 13:58:11
Bardzo się cieszę, że podjęliście Państwo starania o wzrost świadomości i wiedzy na temat relacji pomiędzy kwestiami technicznymi i prawnymi. Chociaż z drugiej strony osoby przeprowadzające przetarg powinny wykazywać się ponad przeciętną wiedzą.