Interwencje w sprawie przetargów rozpoczęte

Grzegorz Kmita
2010-04-02

Zgodnie z założeniami projektu "Prawidłowe i transparentne przetargi publiczne na narzędzia informatyczne", w ślad za bieżącym monitoringiem ogłaszanych przetargów oraz opisywaniem przypadków naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych, rozpoczęliśmy także podejmowanie działań interwencyjnych wobec nieprawidłowego konstruowania przetargów. Działania te prowadzone będą w ścisłej współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Rafała Malujdy.


Rafał Malujda to radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, LL.M. w zakresie międzynarodowego prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem (Rostock), absolwetnt kursu dyplomowego prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej zorganizowanego przez Cambridge University oraz absolwent kursów dyplomowych WIPO. Specjalizuje się szczególnie w szeroko rozumianym prawie własności intelektulanej, tzw. prawie nowych technologii oraz prawie morskim i ochrony środowiska. Doradca w programach unijnych w zakresie prawa IT i własności intelektualnej. Prelegent na spotkaniach i konferencjach branżowych, autor publikacji z zakresu prawa IP/IT, międzynarodowego prawa handlowego i morskiego. Prowadzi bloga prawniczego "Technology and Trade Law".

W ramach działań interwencyjnych, do urzędów, ogłaszających przetargi, co do których istnieją uzasadnione podejrzenia o nieprawidłowościach, będą wysyłane pisma z wyszczególnieniem i opisem tych nieprawidłowości i prośbą o ustosunkowanie się do zgłaszanych uwag. Dzięki współpracy z Kancelarią Prawną, wnoszone uwagi będą szczegółowo uzasadnione i poparte obowiązującymi przepisami prawnymi. O działaniach interwencyjnych będziemy na bieżąco informować w dziale Monitoring - każdorazowo zamieszczane tam będą pisma interwencyjne oraz odpowiedzi, jakie otrzymamy od urzędów, do których były kierowane.

Pierwsza interwencja podjęta zostala 2 kwietnia 2010 r. w sprawie przetargu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie na dostawę, montaż i instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego. W ogłoszeniu o przetargu oprogramowanie zostało wprost wskazane z nazw towarowych, a wręcz podano konkretne wersje zamawianych programów, m.in. MS Office 2007 Small Business OEM, WinRAR - wersja 3.91, Eset Smart Security BE Suite GOV 1Y, MS Office Project Standard 2007 P1 BOX. Więcej o przetargu oraz podjętej przez naszą Fundację interwencji - w artykule w dziale Monitoring.

Reload Image