Ministerstwo Finansów: 35 mln zł na umowę Microsoft Select

Grzegorz Kmita
2010-04-08

26 marca br. Ministerstwo Finansów ogłosiło przetarg nieograniczony (nr. 93807-2010) na nabycie licencji oprogramowania Microsoft w ramach umowy ramowej SELECT. Oprogramowanie przeznaczone jest dla Ministerstwa oraz jednostek mu podlegających: Izb Skarbowych, Urzędów Kontroli Skarbowej oraz Izb Celnych. Szacowana wartość zamowienia to 35 mln zł. Podjęliśmy w tej sprawie interwencję, wysyłając pismo do Zamawiającego oraz wniosek do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.


Punkt II.1.5 opisu przedmiotu zamówienia na stronach Ministerstwa Finansów informuje nas, że przedmiotem przetargu jest

nabycie licencji oprogramowania Microsoft w ramach umowy ramowej SELECT co spowoduje przystąpienie Zamawiającego do Umowy Microsoft Select nr 80S60033 z dnia 20 stycznia 2003 r. zawartej pomiędzy Ministrem Nauki, Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych a Microsoft Ireland Operations Limited B.V., spółką prawa irlandzkiego.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia czytamy ponadto, że

Wykonawca zobowiązany będzie odsprzedać licencje oprogramowania MIcrosoft, w taki sposób, aby Zamawiający był uprawniony do korzystania z oprogramowania Microsoft przez 15 lat (...)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 11 maja 2010 r. o godz. 12.00. Zamówienie ma zostać zrealizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 23 września 2011 r.

Oto mamy kolejny przykład dużego, ogólnopolskiego przetargu, ogłoszonego z naruszeniem przepisów Prawa zamowień publicznych poprzez jednoznaczne określenie producenta oprogramowania. Mało tego, z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Ministerstwo Finansów i szereg jednostek mu podlegających na terenie całego kraju - w praktyce cały system skarbowy i celny - popada w uzależnienie od jednego producenta/dostawcy oprogramowania (vendor lock-in) na kolejne 15 lat!

W sprawie niezgodności tak ogłoszonego przetargu z Ustawą Prawo zamowień publicznych wystosowaliśmy do Ministerstwa Finansów pismo interwencyjne we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Rafała Malujdy. Jego treść mozna pobrać tutaj. Ze względu na ogromną skalę tego przetargu i dalekosiężne skutki nie tylko dla Zamawiającego, ale również instytucji mu podlegających, złożylismy także do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie kontroli doraźnej w sprawie organizacji tego zamówienia. O dalszym przebiegu tej sprawy będziemy informować w naszym serwisie.

Reload Image
Autor: Grzegorz Kmita (redakcja)
2010-04-21 12:27:41
Jak na razie - brak odzewu. Zgodnie z obietnicą, będziemy na bieżąco informować o odpowiedziach na nasze interwencje.
Autor: obserwator
2010-04-21 08:23:43
minął już miesiąc, jak sprawa się toczy? proszę o wklejenie pism i odpowiedzi.
Autor: sfisol
2010-04-16 11:44:21
Tak trzymać, PPP IT !
Autor: Piotrek
2010-04-11 20:03:41
fanatastycznie panowie:) Rekord świata :) Mam nadzieję, że uda się coś zmienić takimi akcjami :)
Autor: DekeR
2010-04-09 12:43:40
teraz 35mln, ciekawe ile jeszcze dojdzie przez te 15 lat?...
Autor: notgnucy
2010-04-08 12:13:00
To treść tej umowy jest w całości jawna?