Wolne oprogramowanie w Urzędzie Miasta Jaworzno

Grzegorz Kmita
2010-04-21

Wolnego oprogramowania w urzędzie administracji publicznej - tym razem jest to Urząd Miejski w Jaworznie, niemal 100-tysięcznym mieście na obrzeżach aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Urząd Miejski używa Linuksa na serwerach oraz stacjach roboczych, na 380 stanowiskach pracy. Tekst opracowania dostępny w dziale "Dobre przykłady"


Jak podkreśla autor raportu Tomasz Bochenek, Kierownik Referatu Informatyki w Wydziale Administacji i Informatyki, powodem podjęcia decyzji o wprowadzeniu Linuksa jako podstawowego systemu operacyjnego była przede wszystkim niezawodność tego systemu oraz możliwość implementacji zaawansowanych mechanizmów bezpieczeństwa. Po migracji na WiOO na serwerach, rozpoczęto wdrażanie wolnego oprogramowania na stacjach roboczych - tu głównym powodem była analiza kosztów ponoszonych na zakupy komercyjnych licencji.

Tomasz Bochenek przyznaje, że początkowo napotkano na pewien opór użytkowników, spowodowany głównie uporczywie głoszonymi opiniami o "nieprzyjazności" Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Jednak przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz rozwój samego oprogramowania Open Office bardzo szybko zweryfikował powszechnie krążące (i podtrzymywane przez dostawców rozwiązań komercyjnych) opinie i obecnie za pomocą OpenOffice realizowane są prawie wszystkie prac biurowe w Urzędzie.

Warto zaznaczyć, że wdrożenia zostały przeprowadzone przez Referat Informatyki, a nie firmę zewnętrzną. Takie rozwiązanie ma klika zalet: po pierwsze, informatycy Urzędu są najlepiej zorientowani co do specyfiki jego pracy i potrze pracowników, po drugie - są zawsze do dyspozycji, jeżeli zachodzi potrzeba pomocy użytkownikom, po trzecie wreszcie - przekłada się na większą swobodę działania i wymierne oszczędności: Urząd (...) może podejmować suwerenne, a nie wymuszane decyzje o dokonaniu uaktualnienia lub zmiany wersji systemu. Nie jest to związane z koniecznością ogłaszania przetargów oraz zabezpieczaniu środków na ich realizację.

Jak podkreśla Tomasz Bochenek, dzięki bezpośredniemu i codziennemu kontaktowi pracowników Urzędu wykorzystujących system komputerowy z pracownikami Referatu Informatyki wdrożenie przebiegało bez poważniejszych zakłóceń; co więcej - dzięki temu Urząd dysponuje obecnie znakomicie przygotowanym technicznie działem IT, który jest w stanie świadczyć kompetentne wsparcie użytkownikom systemu (urzędnikom) w pełnym zakresie.

Jak zaznacza autor raportu, najwięcej problemów niosą formularze przesyłane z jednostek nadrzędnych. Pomimo obowiązujących zarządzeń podpisanych jeszcze przez p.Jarugę-Nowacką są one najczęściej redagowane przy użyciu oprogramowania komercyjnego i niejako zmuszają nas do utrzymywania posiadanych licencji. W takiej sytuacji pozostaje zachęcać inne urzędy, by korzystały z doswiadczeń UM w Jaworznie. Na zakończenie warto dodać, że urząd ten zamierza starać się o certyfikat na System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy PN-ISO/IEC 27001. Uważamy to za niezbędne, ponieważ tylko profesjonalny audyt zwiększy zaufanie do Urzędu, co w dobie rozwoju usług określanych jako e-Administracja ma pierwszorzędne znaczenie - podsumowuje Tomasz Bochenek.

Reload Image
Autor: mickev
2010-04-22 00:13:24
gratuluję kosekwencji w działaniu kolegom z JawLUG
Autor: Admin
2010-04-21 20:28:35
A więc się da!! Gratuluję!! Czekam na następnych!!
Autor: Julek
2010-04-21 16:50:06
Tak, o to właśnie chodzi. Niechaj inni idą w wasze ślady... Fajnie czasem poczytać o takich rozwiązaniach...
Autor: DekeR
2010-04-21 14:24:07
Wspaniały przykład, że WiOO działa, szkoda tylko że muszą się męczyć z pismami od jednostek nadrzędnych...
Autor: Rafał
2010-04-21 12:04:40
O proszę. A jednak można i działa!