Nowe przetargi w MON - dostawca wciąż ten sam. Interwencja.

Grzegorz Kmita
2010-04-28

W ciągu ostatnich tygodni Agencja Mienia Wojskowego, działając w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej, ogłosiła kolejne przetargi nieograniczone na dostawę komputerów i oprogramowania. AMW zamawia m.in. 867 komputerów stacjonarnych i 343 notebooki - jak wskazano w SIWZ, wszystkie z systemem MS Windows.


Pierwszy z omawianych przetagów dotyczy m.in. 834 komputerów dla 9 Rejonowej Bazy Meteriałowej z Zegrzu Płd i 33 stacji graficznych dla Wojskowego Centrum Geograficznego oraz Oddziału Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia i Kierowania Środkami Walki w Zarządzie Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności w Warszawie. Postępowanie nr. 111994-2010 zostało wszczęte 13 kwietnia 2010, termin składania ofert upływa 6 maja 2010 o godz. 10.30. Ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ wraz z załącznikami dostępne są na stronach Agencji Mienia Wojskowego, a czytamy tam - w opisie przedmiotu zamówienia:Przetarg ten stał się przedmiotem naszej kolejnej interwencji, przygotowanej we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Rafała Malujdy. W piśmie interwencyjnym, skierowanym 21 kwietnia br. do Agencji Mienia Wojskowego zaznaczamy, że Zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 PZP Zamawiający nie może: opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, a także opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". (...) Opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią przepisów art. 29 ust. 2 i 3 PZP, które zostały przytoczone wyżej. Zamawiający chce bowiem zamówić produkty od konkretnego producenta (wykorzystując przy okazji znaki towarowe konkretnych podmiotów, przykładowo: słowny Znak Towarowy Wspólnoty nr. 003500824 – Microsoft), co ewentualnym wykonawcom daje co najwyżej jedynie ograniczone pole manewru wyboru dystrybutora danego oprogramowania. Opis przedmiotu zamówienia w sposób, w jaki zrobił do Zamawiający wyłącza ponadto z konkurencji podmioty, które mogłyby dostarczyć dla Zamawiającego rozwiązania spełniające techniczne i funkcjonalne (jednakże jeszcze nie ujawnione precyzyjnie) wymagania Zamawiającego, aczkolwiek od producentów innych niż wskazany przez Zamawiającego i o nazwach innych niż wskazane przez Zamawiającego. Działając w ten sposób, Zamawiający naruszył jednocześnie art. 7 ust. 1 PZP, zgodnie z którym Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

W drugim z omawianych przetargów, wszczętym 20 kwietnia 2010 (nr. 119413-2010, termin składania ofert: 13 maja 2010 godz. 9.00) AMW zamawia łącznie 343 notebooki dla bazy materiałowej w Zegrzu, Centralnej Składnicy Marynarki Wojennej w Gdyni oraz 1 Bazy Materiałowo Technicznej w Łowiczu. Podobnie jak w poprzednim przetargu, także i w tym, w opisie zamówienia, dostępnym na stronach AMW, pojawia się wymóg:


Przetargi, w którym wprost wskazany jest system operacyjny MS Windows lub inne produkty Microsoftu, Agencja Mienia Wojskowego ogłasza nie po raz pierwszy - o poprzednim takim przetargu pisaliśmy 4 marca 2010 w artykule MON zamawia 716 szt. pakietu MS Office. Wynika to wprost z odgórnych zaleceń w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie obowiązuje "Wykaz obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do stosowania w Resorcie Obrony Narodowej", do którego muszą się stosować wszystkie jednostki podległe Ministerstwu. W dokumencie tym wskazuje się jednoznacznie, że system operacyjny MS Windows jest obowiązującym standardem w dziedzinie systemów operacyjnych. (Szerzej pisalismy o tym 23 lutego w artykule MS Windows "obowiązującym standardem" w MON.

W cytowanym wyżej piśmie interwencyjnym poruszamy także i tą kwestię, podkreślając, że podjęte powinny zostać działania w celu modyfikacji wykazu. Póki nie zostaną zmienione zapisy wykazu, możemy się prawdopodobnie spodziewać kolejnych przetargów, ogłaszanych przez AMW ze wskazaniem na konkretnych producentów oprogramowania.

Reload Image
Autor: obserwator
2010-05-14 12:18:31
A po co te interwencje skoro sobie nikt z nich nie robi. DO tej pory nie zauważyłem żadnego pisma w odpowiedzi na interwencję od żadnej z instytucji.
Autor: Ewelina
2010-05-06 07:10:36
MON jest naprawdę niepoważny - wydaje mi się, że tam wszystkie "innowacje" giną w hierarchii administracyjnej zagmatwanej niczym w "Procesie" Kafki. OBY INTERWENCJA TO SZYBKO ZMIENIŁA!
Autor: Lilek
2010-04-28 14:04:35
Wreszcie interwencja w sprawie MON. Brawo. W MON chyba jakieś jaja sobie robią.