Służba Więzienna: 850 komputerów dla ZK i AŚ - interwencja

Grzegorz Kmita
2010-05-21

W dn. 14 maja 2010 Centralny Zarząd Służby Więziennej ogłosił przetarg na 850 komputerów, przeznaczonych dla kilkudziesięciu jednostek podlegających CZSW (Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych) na terenie całego kraju. Wszystkie komputery muszą być wyposażone w system MS Windows. Przetarg jest przedmiotem naszej kolejnej interwencji.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Komputerowe stacje robocze i komputery przenośne (nr. 139223-2010, znak postępowania: 6/10/PSz, termin składania ofert: 21 czerwca 2010, godz. 13.00, wadium: 40 000 zł) oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępne są na stronie internetowej Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

W wymaganiach dotyczących zamawianego sprzętu czytamy:

System operacyjny: Microsoft Windows 7 pro PL 32-bit z możliwością downgrad`u do Windows XP SP3. Zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączone nośniki z oprogramowaniem.

Zamawiający dodaje ponadto, że Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym MS Windows 7  (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL), a także, że Oferowane modele stacji roboczych muszą znajdować się na liście Windows 7 Compatibilty Center i posiadać logo „Compatible with Windows 7”

Podobne wymagania dotyczą komputerów przenośnych.

W wystosowanym do CZSW piśmie interwencyjnym (do pobrania tutaj), przygotowanym we współpacy z Kancelarią Radcy Prawnego Rafała Malujdy podkreślamy, że Opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią przepisów art. 29 ust. 2 i 3 PZP (...). Zamawiający chce bowiem zamówić produkty od konkretnego producenta (wykorzystując przy okazji znaki towarowe konkretnych podmiotów, przykładowo: słowny Znak Towarowy Wspólnoty nr 003500824 – Microsoft), co ewentualnym wykonawcom daje co najwyżej jedynie ograniczone pole manewru wyboru dystrybutora danego oprogramowania. Opis przedmiotu zamówienia w sposób, w jaki zrobił do Zamawiający wyłącza ponadto z konkurencji podmioty, które mogłyby dostarczyć dla Zamawiającego rozwiązania spełniające techniczne i funkcjonalne (jednakże jeszcze nie ujawnione precyzyjnie) wymagania Zamawiającego, aczkolwiek od producentów innych niż wskazany przez Zamawiającego i o nazwach innych niż wskazane przez Zamawiającego. Działając w ten sposób, Zamawiający naruszył jednocześnie art. 7 ust. 1 PZP, zgodnie z którym Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

O wynikach interwencji będziemy informować w serwisie.

Reload Image
Autor: Grzegorz Kmita (redakcja)
2010-05-28 09:00:06
@ fan spiskowej teorii dziejów: autorowi "monitoring" nie chciało się zgłosić przetargu przez formularz, Panu z kolei nie chce się czytać naszego serwisu - oto jak bezzasadny jest Pański komentarz: http://pppit.org.pl/?a=40 (tekst o przetargu MSWiA). Na przyszłość proponuję najpierw czytać, potem pisać - nigdy odwrotnie ;-)
Autor: fan spiskowej teorii dziejów
2010-05-25 14:18:17
Do monitoring: Z tego co zauważyłem to MSWiA jest partnerem tego portalu, moze dlatego nic nie piszą???.....
Autor: Grzegorz Kmita (redakcja)
2010-05-24 10:19:58
@ monitoring: o który przetarg chodzi? Prosimy o zgłoszenie (jest na stronach serwisu specjalny formularz do tego przeznaczony). W kraju codziennie ogłaszanych jest kilkadziesiąt przetargów na oprogramowanie.
Autor: Grzegorz Kmita (redakcja)
2010-05-24 10:18:22
@ prowadzący: w powyższym tekście nigdzie nie sugerujemy, że przetarg jest ustawiony; takie sugestie nie pojawiły się również w żadnym innym tekście na stronach naszego serwisu; wskazujemy na niezgodność wymagań zawartych w ogłoszeniach o przetargach i w SIWZ-ach z zapisami ustawy Pzp; tu zupełnie co innego niż zarzuty o "ustawianiu" przetargów. Więcej - gdy w dyskusji internautów pod jednym z artykułów pojawił się zarzut "ustawiania", sam zaprotestowałem przeciwko takiemu stawianiu sprawy. Podobnie w naszych pismach interwencyjnych nigdy nie pojawił się zarzut "ustawiania". Publikowanie informacji o tego typu niezgodności w żaden sposób nie kłóci się z rzetelnością dziennikarską. Czekamy na Państwa odpowiedź w sprawie tego przetargu.
Autor: monitoring
2010-05-21 21:57:00
A dlaczego nie napiszecie o najnowszym przetargu w MSWIA ? Tam to idą pieniądze te to drobne.
Autor: prowadzący ten przetarg
2010-05-21 12:00:30
Zanim zacytowaliście powyższe pytanie (z góry sugerujące, że przetarg "jest ustawiony") należało poczekac na odpowiedź. Ot taka zwykła rzetelność dziennikarza.