"Zakup i dostawa licencji IBM" dla Ministerstwa Sprawiedliwości

Grzegorz Kmita
2010-05-27

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło przetarg, którego sam tytuł budzi wątpliwości co do zgodności z przepisami Prawa Zamówień Publicznych: "Zakup i dostawa licencji na oprogramowanie IBM". Licencje przeznaczone są dla jednostek podlegających Ministerstwu.


W ogłoszonym 15 maja 2010 r. przetargu (nr. 141885-2010, znak postępowania: BDG-II-3820-9/10) chodzi o zakup licencji przeznaczonych m.in. dla 27 Wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego oraz 11 Wydziałów Rejestru Zastawów. Są to następujące, wymienione w zamowieniu, pozycje:

D55JELL IBM Lotus Domino Enterprise Server Processor Value Unit (PVU) SW Subscription & Support Reinstatement 12 Months - szt. 5 000 Value Units
D0B7ILL IBM Lotus Domino Enterprise Client Access License Authorized User SW Subscription & Support Reinstatement 12 Months - szt. 1463
D55TXLL IBM DB2 Workgroup Server Edition Value Unit SW Maintenance Reinstatement 12 Months - szt. 400 Value Unit
D55JELL IBM Lotus Domino Enterprise Server Processor Value Unit (PVU) SW Subscription & Support Reinstatement 12 Months - szt. 600 Value Unit
D0B7ILL IBM Lotus Domino Enterprise Client Access License Authorized User SW Subscription & Support Reinstatement 12 Months - szt. 50 Authorized User
D55W9LL IBM WebSphere Application Server Value Unit SW Maintenance Reinstatement 12 Months - szt. 280 Value Unit
D55V2LL IBM WebSphere MQ Value Unit SW Maintenance Reinstatement 12 Months - szt. 200 Value Unit
D0B7HLL IBM Lotus Domino Enterprise Client Access License Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months - szt.135
D55JDLL IBM Lotus Domino Enterprise Server Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months 260 Value Unit
D55TWLL IBM DB2 Workgroup Server Edition Processor Value Unit (PVUS) License + SW Maintenance 12 Months 160 Value Unit

Przetarg ten jest przedmiotem naszej kolejnej interwencji (do pobrania tutaj). W wystosowanym do Ministerstwa w dn. 24 maja 2010 piśmie interwencyjnym zaznaczamy, że opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią przepisów art. 29 ust. 2 i 3 PZP . Zamawiający chce bowiem zamówić produkty od konkretnego producenta (wykorzystując przy okazji znaki towarowe konkretnych podmiotów, przykładowo: słowny znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP za numerem 68801 - „IBM”).

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zaznaczono co prawda, że:

Ilekroć w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami) przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Przez produkt równoważny rozumie się taki, który posiada wszystkie funkcjonalności zamawianego oprogramowania (...).

Jednakże pamiętać należy, że - o czym napisaliśmy również w liście interwencyjnycm - poprzez dodanie słów „lub równoważny” wskazane przez Zamawiającego produkty mogą mieć charakter wyłącznie przykładowy. Zamawiający w niniejszym postępowaniu powinien zatem opisać precyzyjnie od strony technicznej i funkcjonalnej, jakie oprogramowanie jest mu potrzebne, opierając się na treści art. 29 i 30 PZP, tak by nie doszło do naruszenia przepisów PZP i zasady równości oraz uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

Pisma interwencyjne przygtowujemy we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Rafała Malujdy. O wynikach tej oraz innych dotychczasowych interwencji wkrótce ponformujemy.

Reload Image
Autor: Grzegorz Kmita (redakcja)
2010-05-31 21:40:40
Nie przypominam sobie, by "monitoring"coś zgłosił. Cóż, jedni skupiają się na działaniu, drudzy na konstruktywnym krytykowaniu, a jeszcze inni na tzw. czepialstwie. Wolność słowa!
Autor: MadMax
2010-05-31 20:04:56
Drogra redakcjo ile interwencji zostało zrealizowanych po zgłoszeniu przetargu przez niejakiego "monitoringa"? Bo wciąż wspominacie mu o tym by nieprawidłowości zgłosił, bardzo mnie to ciekawi bo ów osobnik wciąż narzeka i niewiem czy oprócz jęczenia w komentarzach zrobił coś wiecej
Autor: Grzegorz Kmita (redakcja)
2010-05-31 10:29:11
@minitoring: Nie za bardzo rozumiem o co chodzi w tym komentarzu - wszak powyżej piszemy właśnie o przetargu na IBM. Nie wiem też o jakie wrzaski i awantury chodzi - nikt nie wrzeszczy ani awantur nie urządza.
Autor: Grzegorz Kmita (redakcja)
2010-05-31 10:26:46
@ Janek: wszystko co piszesz to prawda - i tego rodzaju przypadki ukazują właśnie najbardziej dobitnie, na czym polega zagrożenie "vendor lock-in": kupiliśmy oprogramowanie, więc teraz nie mamy wyjścia tylko odnawiać licencje, płacić za support itp. Dlatego opisujemy i takie sprawy. Zetknąłem się kiedyś z sytuacją, że inny urząd zamawiał licencje na Windows, a tłumaczył to tak: mamy już wykupione licencje na MS Office na wszystkie komputery, więc nie mamy wyboru - musimy "dokupić" system operacyjny. W projekcie PPP IT podejmowane interwencje i opisywanie różnych przetargów są nie tylko działaniem doraźnym, ale przede wszystkim mają za zadanie przedstawienie złozonej kwestii "IT w administracji" w szerszej perspektywie.
Autor: monitoring
2010-05-29 20:16:25
@janek No tak jak nie pada słowo MS to jest to zgodne z prawem. Przecież Microsoft Select to to samo a jaka jest awantura i wrzask środowiska open source jak to można wywalać pieniądze na MS. Ale już na IBM to można.
Autor: janek
2010-05-28 19:54:41
Fajnie że robicie interwencję, tylko warto jeszcze rozumieć na co jest zamówienie - dla przykładu, podali oni po prostu dokładne nazwy handlowe rzeczy, które potrzebują: "...SW Subscription & Support Reinstatement 12 Month" - to nie jest nowa licencja, tylko zapewne klient posiada już dawno owo oprogramowanie, ale kiedyś odmówił płacenia za maintenance, a teraz chce skorzystać ze wsparcia producenta, więc musi wykupić odpowiedni support - i tu nic żadna równoważność nie da, bo tylko producent może taką usługę gwarancyjną zapewnić, więc właśnie jego support trzeba kupić, by gwarancja była dostępna...