Iluzoryczna równoważność w przetargu UM Gdańsk - interwencja

Grzegorz Kmita
2010-06-16

16 czerwca 2010 podjęliśmy interwencję w sprawie przetargu ogłoszonego przez Gminę Miasta Gdańsk. Przetarg jakich wiele: komputery z systemem Windows i pakietem MS Office. Niezwykle ciekawy jest jednak sposób, w jaki Zamawiający określa kryteria równoważności.


Omawiany przetarg nieograniczony został ogłoszony 11 czerwca 2010 (ogłoszenie nr 151225 - 2010, znak: BZP-341-034/BI/10/WKM, BZP-341-023/WSS/10/WKM, termin skladania ofert: 21 czerwca 2010). Gmina Miasta Gdańsk zamawia w nim m.in. 52 komputery PC - jak nietrudno się domyślić, z systemem Windows i pakietem biurowym MS Office. Przetargów takich codziennie pojawia się wiele. Dlaczego więc postanowiliśmy opisać akurat ten? Otóż Zamawiający w niezywkle interesujący sposób definiuje równoważność zamawianego oprogramowania.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia, dostępnej na stronach BIP Miasta Gdańsk czytamy, że zamawiany sprzęt powinien być wyposażony w następujące oprogramowanie:

1.System operacyjny preinstalowany: MS Windows 7, PL, Pro (system jest wymagany dla zapewnienia zgodności z systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na poziomie Active Directory). W przypadku oferowania innego systemu operacyjnego, system Windows 7 PL musi zostać dostarczony jako dodatkowe oprogramowanie wraz z nośnikiem.
2.Oprogramowanie użytkowe, preinstalowane:
3.pakiet biurowy MS OFFICE 2007 SB PL (wymagany dla zapewnienia zgodności z systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Gdańsku). W przypadku oferowania innego, zintegrowanego pakietu biurowego, system MS OFFICE 2007 SB PL, musi zostać dostarczony jako dodatkowe oprogramowanie.

Czyli Zamawiający dopuszcza oferowanie innego systemu operacyjnego oraz innego, zintegrowanego pakietu biurowego, lecz wymaga przy tym jednoznacznie, że w takim przypadku tak czy inaczej system Windows i pakiet MS Office musi zostać dostarczony jako dodatkowe oprogramowanie.

W przesłanym do urzędu piśmie interwencyjnym podkreślamy więc m.in. że sformułowanie w zakresie możliwości zaoferowania systemu równoważnego daje iluzoryczne złudzenie konkurencyjności przetargu, gdyż potencjalny oferent musi i tak dostarczyć Zamawiającemu zarówno produkt MS Windows 7 jak i MS Office 2007 wraz z licencjami. Takie iluzoryczne dopuszczenie rozwiązań równoważnych jest również obarczone innym błędem, tj. nadal brakuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów równoważności.

Taki sposób opisu zamówienia stanowi naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP, które stanowią, że Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, ani opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Jak jednak widzimy, równowazność - choć teoretycznie w przetargu dopuszczona - jest jedynie pozorna.

List interwencyjny został przygotowany we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Rafala Malujdy - z pełną treścią można zapoznać się tutaj.

Reload Image